Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Ar ES fondu atbalstu iezīmē ceļu uz nākotnes profesijām

25.05.2020 0

Šī mācību gada 2. semestrī realizēti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumi, kas paredzēti 2019./2020. mācību gada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā.

Ar ES fondu atbalstu iezīmē ceļu uz nākotnes profesijām

Pasākumi īstenoti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

15. janvārī 78 skolēni no 9. un 12. klasēm piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Profesijas mežā”. SIA „Vīgrieze” pārstāvji iepazīstināja jauniešus ar profesijām un amatiem meža nozarē, informēja par nepieciešamo izglītību, prasmēm. Lai ieinteresētu skolēnus, darbinieki stāstīja par ikdienas darba situācijām, stereotipiem par nozari, darba un prakses iespējām. Tika aktualizētas tehnoloģijas un inovatīvi  risinājumi, videi draudzīgs un ilgtspējīgs saimniekošanas veids meža nozarē.

3. februārī notikušā karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Ceļš uz profesiju” mērķis - palīdzēt skolēniem apzināties talanta jomas, pilnveidot prasmi sadarboties un izmantot savas stiprās puses komandas darbā, kā arī iegūt izpratni par to, kā nākotnes profesionālajā darbībā orientēties uz talantu izmantošanu. 9.a u b klases skolēni mācījās atpazīt un novērtēt talantus, „stiprās puses”, vērtēja izvēlētās profesijas atbilstību talantam, diskutēja par sava mērķa sasniegšanas ceļu, mācījās atpazīt un risināt problēmas.

17. februārī Iecavas vidusskolas 10.a un b, 11.a un b, kā arī 12.a klases skolēni  piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ceļš uz IT pasauli”. Tā mērķis - saistīt  mācības ar profesiju pasauli, akcentējot IT jomu: programmētāja, datordizainera, jauno produktu inženiera, programmētāja u.c. profesijas. Pasniedzēji iepazīstināja jauniešus ar informācijas un komunikācijas nozarē esošajām un nākotnes profesijām,  IT nozares nākotnes perspektīvām, informēja par profesijas pamatvirzieniem un nepieciešamajiem soļiem, lai kļūtu par šīs nozares speciālistu.

28. februārī 86 vidusskolas vecuma posma skolēni apmeklēja izstādi „Skola” – nozīmīgāko izglītības iespēju notikumu Latvijā, kas piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.

Covid-19 vīrusa dēļ 2019./20. mācību gadā netika realizēti trīs karjeras attīstības atbalsta pasākumi 1.-5. klašu un 9. klašu skolēniem. Pēc iespējas tie notiks nākamajā mācību gadā.

Attālināti mācoties, jaunieši ir saņēmuši gan aktuālo informāciju e-pastā, gan iespēju piedalīties bezmaksas vebinārā, gan aicinājumu pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām.

Inga Belinska
Iecavas vidusskolas pedagoģe-karjeras konsultante
Lapas informācija atjaunota:    25.05.2020