Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Zālītes speciālā pamatskola uzņem skolēnus

02.06.2020 0

2020./21. mācību gadā skola uzņem izglītojamos pirmsskolas un pamatskolas izglītības programmās.

Zālītes speciālā pamatskola uzņem skolēnus

Tās ir:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmās (kods 01015611, 01015811, 01015911);
  • Speciālās pamatizglītības programmās (kods 21015811, 21015911) ;
  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija „Virtuves darbinieks” (kods 22811021);
  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvalifikācija „Koksnes materiālu apstrādātājs” (kods 22543041).

 

Nepieciešami šādi dokumenti:

Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās:

1. vecāka/aizbildņa iesniegums;

2. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;

3. medicīniskā karte (026/u veidlapa).

 

Profesionālās pamatizglītības programmās:

  1. vecāka/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā iesniegums;
  2. apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta kopijas;
  3. medicīniskā karte (026/u veidlapa).

 

Skola nodrošina izglītojamos ar bezmaksas ēdināšanu, bezmaksas transportu nokļūšanai uz skolu un mājās, diennakts uzraudzību, internāta pakalpojumiem, kā arī daudzpusīgām iespējām piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs.

Interesēties pa tālruni: direktore 29483699, direktora vietniece 29125206, lietvede 25472888.

Lapas informācija atjaunota:    02.06.2020
TWITTER
Iecavas novads
21 sep
Palīdzi apkopot ierosinājumus turpmākajai kultūras dzīves organizēšanai – atvēli 5 minūtes sava laika un aizpildi a… https://t.co/E9D01yCjIu