Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas jauniešiem svētkos dāvana – savs aktivitāšu centrs!

14.12.2015 0

Īstenojot projektu, senajai ēkai Grāfa laukumā 1 ir dota iespēja atkal pilnvērtīgi kalpot sabiedrībai - tās trešajā stāvā ir izveidots «Iecavas Jauniešu centrs».

Iecavas jauniešiem svētkos dāvana – savs aktivitāšu centrs!

  

Ir izremontētas un iekārtotas četras telpas jauniešu interešu nodarbībām un pasākumiem, tādējādi tiks veicinātas jauniešu iniciatīvas Iecavas novadā, nodrošinot pilnvērtīgas izaugsmes un pašizpausmes iespējas ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jauniešiem, tai skaitā iecavniekiem ar mazāku rocību un īpašām vajadzībām, draudzīgā, atvērtā un atbalstošā vidē tagad būs iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes ārpus formālās izglītības; viņi varēs kvalitatīvāk pavadīt brīvo laiku, aktīvāk līdzdarboties jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā, iesaistīties projektos.

Pašlaik centrs tiek labiekārtots, un līdz atklāšanai plānots piegādāt visu centrā paredzēto: mēbeles, datortehniku un galda spēles.

Centru paredzēts atklāt 22.decembrī kopā ar lūgtajiem viesiem, savukārt citiem interesentiem centra apskate būs pieejama 28.decembrī, kad norisināsies konkursa Gada jaunietis 2015 apbalvošana. Centrs pilnvērtīgu darbu uzsāks 2016.gada janvārī.

Iecavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveidi atbalstīja Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālinātos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes ietvarā, kā arī Iecavas novada dome ar līdzfinansējumu 39 223,03 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 141 893,19 eiro, no tām programmas finansējums - 102 670,16 eiro.

Sandra Upelniece
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    14.12.2015
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m