Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Uz Šveici pēc starptautiskas pieredzes

09.11.2016 0

No 17. līdz 21. oktobrim 26 Latvijas jauniešu centru pārstāvjiem, kuru centri ir izveidoti Latvijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros, bija iespēja doties studiju vizītē uz Ženēvu.

Uz Šveici pēc starptautiskas pieredzes
FOTO: Indra Veipa

Vizīti organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Šveices organizāciju Euforia. Studiju vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru pārņemšana.

Franču valodā runājošās Šveices daļā četrās intensīvās mācību dienās pašiem centru pārstāvjiem bija jāizkāpj ārā no savas ierastās komforta zonas, lai pilnvērtīgi varētu apgūt jaunas metodes darbam ar jaunatni un eksperimentētu nezināmā pilsētā. 

Pirmajā dienā mūs sagaidīja Impact Hub Ženēvā, kur notika paneļdiskusija ar trīs nozaru pārstāvjiem, lai mēs gūtu priekšstatu par Šveices sociālā darba struktūru un jauniešu iniciatīvu grupām. Paneļdiskusijā piedalījās A. Matjū (Alan Mathieu) – jaunatnes lietu departamenta izpilddirektora vietnieks un grupas līderis, S. Gerosa  (Sergio Gerosa) – jauniešu centra pārstāvis un ielas jaunatnes darbinieks, kā arī A. Čemla (Annie Chemla) – jaunatnes programmu koordinatore «Be You» tīklā. Pēc diskusijas mums, jauniešu centru pārstāvjiem, izmantojot neformālās izglītības rīkus, notika diskusijas grupās par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm darbā ar jaunatni Latvijā un Šveicē.

Otro dienu iesākām ar latvisku dziesmu, lai uzņēmējorganizāciju kaut nedaudz iepazīstinātu ar savu kultūru. Galvenais dienas mērķis bija apmeklēt divus jauniešus centrus apmēram 50 kilometru attālumā no Ženēvas. Pirmais jauniešu centrs Crissier pārsteidza ar savu plašumu un sadarbības augsto līmeni. Tas izmēru ziņā ir aptuveni divas reizes lielāks nekā mūsu centrs, bet tajā uz dalītām slodzēm tiek nodarbināti 10 darbinieki. Centra darbība tiek organizēta dažādu projektu veidā, kuros tiek iesaistīti jaunieši – mācoties toleranci un palīdzot integrēties citiem.

Otrajā centrā – Renens - apskatījām telpas un uzzinājām, ka atšķirībā no pirmā centra šajā aktīvi tiek veikts jaunatnes ielu darbs. Jautājām - vai tiešām visiem jauniešiem būtu jāiet uz jauniešu centru? Un atbildē saņēmām reālu ieskatu, kā notiek jaunatnes ielu darbs. Sociālie jaunatnes darbinieki strādā neformālu darba laiku, tas sākas, kad ārā satumst un jaunieši pēc skolas/darbiem sāk pulcēties bariņos. Šveice ir daudzkultūru valsts (vairāk nekā 121), īstu šveicieti tur ir grūti atrast, tāpēc ir jārod veids, kā visiem sadzīvot un veidot savu vidi. Ne visos ciemos ir jauniešu centri, tādēļ jaunieši pulcējas vietās, kur viņiem šķiet interesanti, piemēram, uz skolas jumta izveidotajā zaļajā dārzā. Ielu darbinieks tiekas ar šiem jauniešiem, runā ar viņiem par aktuālām lietām, arī par viņu iniciatīvām – ko vēlētos uzlabot, pēc tam šīs idejas apkopo un nodod augstākajām instancēm.

Trešajā dienā tikām iepazīstināti ar Šveices organizācijas Euforia programmām, metodēm, aktivitātēm un labās prakses piemēriem, kurus var adaptēt mūsu vidē. Pēcpusdienā devāmies interaktīvā rallijā pa pilsētas jauniešu centriem, sociālās struktūras ēkām. Man bija prieks darboties grupā, kura meklēja galvenās vērtības jaunatnes darbā Šveicē. Gandrīz katrs pārstāvis teica, ka tas ir viņa sirdsdarbs, pārliecība un vēlme darīt labu darbu - kaut mazu, bet katru dienu. Citi minēja sabiedrības saliedēšanu, bet pāri visam ir cilvēks, kas ir vērtība - gan kā zināšanu pasniedzējs, gan saņēmējs.

Darba grupas ietvaros mums bija iespēja parunāt ar Ženēvas jauniešiem universitātē, kuri iezīmēja arī vietējā mērogā novērojamo – jauniešiem nav daudz brīvā laika, jo visbiežāk viņi mācās, strādā un vēl piedalās pulciņos. Pārsteidzoša dažādība vienai pēcpusdienai! Katrs stāsts, kurš sākas ar jauniešu iniciatīvu, vienmēr ir silts un pacilājošs. Dienas laikā apskatījām gan piecstāvu jauniešu centrs, gan jauniešu māju, gan vietējās komūnas punktu, kurā netiek dalīti ārā tikai jaunieši, tiek domāts par komūnu kopumā no bērniem līdz pensionāriem. Pārsteiguma saucienus izpelnījās jauniešu pulcēšanās vietas pamestā ēkā, kur jaunieši, paši radot pasākumus, vāc naudu ēkas atjaunošanai un labiekārtošanai. Tieši tik dažādi ir jaunieši un tik dažādas ir viņu vajadzības, vērtības un vides. Mums jāmācās to saskatīt, izprast un veidot.

Kopīgā apskatīto centru iezīme - tajos, kur nodrošina darbību dienas laikā, darbs ar jaunatni tiek uzsākts jau no sešu gadu vecuma. Tika apgāzts mūsu stereotips, ka veikt darbu ar jaunatni var tikai gados jauni cilvēki, tieši pretēji - centros, kur tiek veikts tiešais darbs ar jaunatni, vairākums strādā vīrieši ar sociālo izglītību un pēc 40 gadu vecuma.

Studiju vizīte ir daļa no Latvijas-Šveices sadarbības programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvas attālos vai mazattīstītos reģionos», ko finansē Šveices valdība.

Šī bija lieliska iespēja vienuviet iepazīties ar visiem (!) Latvijas jauniešu centru pārstāvjiem, dalīties pieredzē, veidot kopīgas idejas, kā arī apspriest to, ko paņēmām līdzi no Šveicē redzētā un apgūtā. Jauniešu centros redzētais apstiprina - mēs esam laimīgi, ka mums ir vieta – jauniešu centrs, kur sanākt kopā un darboties. Jaunieti, ir vieta, kur Tevi gaida!

Ilze Dreimane
pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    09.11.2016