Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izsludināts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrais 2020.gada projektu konkurss

27.03.2020 0

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu. 

Visi, kas vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 7. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā.

Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2020. gadā pieejami vairāk nekā 3 miljoni eiro. Programmas otrajā projektu konkursā pieejamais finansējums ir  1 169 771.84 eiro, attiecīgi:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem - 632 686.69 eiro, no kuriem 158 171.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 502 901.75 eiro;

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem ir pieejami 34 183.40 eiro.

“Dalība programmā ir jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo iespēja saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu ideju īstenošanai. Tas ir reāls atbalsts jauniešiem un personām, kas strādā ar jauniešiem, iepazīt neformālo izglītību, uzlabot savas kompetences, stiprināt organizācijas kapacitāti, kā arī pilnveidot darbu ar jaunatni Latvijā, veidojot un īstenojot projektus. Pēdējo gadu laikā finansējuma apjoms šiem projektiem ir būtiski audzis. Esam gandarīti, ka Latvijā vēlas izmantot ES sniegtās iespējas, par ko liecina iesniegto projektu pietiekumu skaita pieaugums,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās vairākas prioritātes. 1. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz sociāli atstumtiem jauniešiem, bet 2. pamatdarbības projektu prioritātes ir kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana; starpnozaru sadarbības stiprināšana un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu jauniešu vidū. Ar plašāku informāciju un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumiem iespējams iepazīties www.jaunatne.gov.lv .

Kopumā projektus “Erasmus+” jaunatnes jomā šogad var iesniegt trīs reizes. Programmas otrā projektu konkursa ietvaros projektu pieteikumus iesniegt aicinātas nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes un citi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem. Projektu pieteikumus trešajā 2020. gada projektu konkursā varēs iesniegt līdz 1. oktobra plkst. 13:00.

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Lapas informācija atjaunota:    27.03.2020
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE