Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Projekts “Esmu ES pats” palīdzēs jauniešiem pārvarēt pandēmijas radītās sekas

04.08.2021 0

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas novada pašvaldības administrācija” ir noslēgušas līgumu par projekta “Esmu Es pats” (Nr. VP2021/1-30) īstenošanu.

Projekts “Esmu ES pats” palīdzēs jauniešiem pārvarēt pandēmijas radītās sekas

Projekta norise plānota no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim;  piešķirtais finansējums ir 9974,39 eiro.

Pirmās divas projekta aktivitātes notiks jau šomēnes. 12. augustā jaunieši aicināti kopīgi braukt uz Engures novadu, lai piedalītos sevi izzinošā pastaigā “Sajūtu ceļš”, bet 20. augustā tepat Iecavā tiks organizēta radošā darbnīca “Radi gaismu sev visapkārt!”.

Projekta turpinājumā rudenī paredzēts gan veselības tēmai veltīts pasākumu maratons, gan iepazīšanās ar dažādām profesijām, gan jauniešu prasmju papildināšana, veidojot savu profilu un apzinot izaugsmes iespējas. Plašāka informācija un aicinājumi pieteikties sekos.

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. Tāpat būtiski ir sniegt iespēju socializēties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā un mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

Projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi, no tiem izvēlēti 47 projekti, kurus īstenos Latvijas novadu vai pilsētu pašvaldības, kas ir iesaistītas darbā ar jaunatni. Tāpēc varam būt lepni, ka esam šī projekta dalībnieku starpā. Viens no stūrakmeņiem, lai veiksmīgi plānotu ilgtermiņa darbu ar jaunatni pašvaldībā, ir svarīga jauniešu iesaiste plānošanas procesā. Domes deputātiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem šī būs iespēja neformālā vidē iepazīties ar jauniešiem, ar viņu iniciatīvām, darba spējām, atbildību, radošumu. Projekta aktivitātes stiprinās jauniešu uzticību un veicinās iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Šo un līdzīgus pasākumus esam iecerējuši īstenot kā regulārus pasākumus novadā saskaņotai jaunatnes politikas attīstībai.

Projekts saskan ar Jaunatnes likuma noteikto mērķi: uzlabot jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Apkopojot projekta rezultātus, tiks formulēti darbības virzieni un secīgi no tiem izstrādāti uzdevumi, lai īstenotu Iecavas novada plānu darbam ar jaunatni 2018.–2022. gadam.

Beata Logina
pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    05.08.2021