Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Iecavā tiek īstenots projekts “Esmu Es pats”

26.08.2021 0

Projekta “Esmu ES pats” mērķis ir veidot atbalsta pasākumu kopumu Iecavas jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Iecavā tiek īstenots projekts “Esmu Es pats”
FOTO: Elīza Dzene

Projekta tiešā mērķa grupa ir Iecavas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Ar projekta aktivitāšu palīdzību vēlamies dot iespēju jauniešiem:

 • tikties, konsultēties ar speciālistiem, kuru viedoklis ir ļoti svarīgs un nozīmīgs;
 • atgūt prasmi komunicēt ar vienaudžiem, vecāka gadu gājuma cilvēkiem, pēc iespējas vairāk klātienē. Uzlabot mentālo, psihoemocionālo veselību;
 • attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās;
 • dalīties pieredzē, uzklausīt, meklēt risinājumus dažādām problēmām, iegūt jaunus draugus;
 • apzināties savas prasmes, iespējas, zināšanas. Novērtēt sevi, savus draugus, apzināties savu un apkārtējo vērtību. Atgūt sadarbības prasmes, pilnveidot tās, mācīties būt komandā, strādāt komandā, uzņemties atbildību, pielietot savas zināšanas, dalīties ar tām, mācīties paust savu viedokli;
 • pilnvērtīgi, jēgpilni pavadīt brīvo laiku, piedalīties brīvā laika aktivitāšu organizēšanā, vadīšanā, apgūt veselīga dzīvesveida pamatus, izprast ikdienas pamatvajadzības. Papildināt ikdienu ar radošām aktivitātēm;
 • izveidot savu piezīmju grāmatu “Bullet Journal” - jauniešu radīta piezīmju grāmatiņa “Ļauj dzīvei notikt” paredzēta ikdienas labsajūtas uzlabošanai kā personības treneris, palīgmateriāls informācijas uzziņai un piezīmju veikšanai, ikdienas aktivitāšu plānošanai un alternatīvas, citas pieejas meklēšana jaunos apstākļos. Sistēma vienā piezīmju grāmatiņā organizē plānošanu, atgādinājumus, uzdevumu sarakstus, ideju vētras un citus organizatoriskus uzdevumus. Piezīmju grāmatā būs iekļautas jauniešu atziņas, ieteikumi citiem jauniešiem pārbaudījumu un grūtību pārvarēšanai, aicinājums būt daļai no projekta realizētājiem. Tā ir pašapziņas un pašvērtējuma celšana, darot vienaudžiem nepieciešamu darbu. Tiek veidota piederība savai kopienai, stiprināta noderīguma sajūta.

 

Lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un labsajūtu, ir jāveicina viņu pašapziņas celšana, veselīgs dzīvesveids un spriedzes izlāde, jārosina uzticēties, uzklausīt, dalīties ar savām sajūtām un pieredzi.

Projekta ietvaros vēlamies realizēt dažādas aktivitātes, kas balstītas uz jauniešu personības individualizēšanu, attīstīšanu un izaugsmes iespējām.

 

Vai esam gatavi iepazīties paši ar sevi? ES-KAS ES ESMU? Esmu Es pats. Šis atbalsta projekts jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai ir rīks, iespēja jaunietim atrast un pieņemt sevi, rast mieru un apzināties savas iespējas, sevi kā personība, kas spēj paveikt, mainīt, domāt, rīkoties. Projekts ir iespēja noslīpēt savas prasmes, pielietot savu enerģiju, radot pozitīvu rezultātu. Iespēja izskatīt savu vērtību sistēmu. Apzināties piederību savai nostājai, idejai, ģimenei, ciemam, valstij. Šis atbalsta projekts ir viens no rīkiem, lai uzlabotu kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību Iecavas novadā, jo pašpietiekami, aktīvi, savu vērtību un pienesumu sabiedrībai dodoši jaunieši ir katras kopienas vērtība un dzinējspēks. Mūsu dažādība, individualitāte, apstākļu novērtēšana, pielāgošanās metodes, uzņēmība ir iespēja stipras kopienas veidošanā. Katrs jaunietis ir spēcīgas komandas papildinājums. Projekta nosaukums “Esmu Es pats” ir gana spēcīgs, lai rosinātu jauniešus piedalīties, dodot savu iniciatīvu un pienesumu Iecavas sabiedrības labklājības veicināšanā. Tas ir stimuls gūt jaunas zināšanas par līdzdalības veidiem, formām un tās izplatīt tālāk, iesaistot citus jauniešus.

Viens no projektā plānotajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem ir Piezīmju grāmatas ”Ļauj dzīvei notikt” maketa radīšana. Jauniešu radīta piezīmju grāmatiņa “Ļauj dzīvei notikt” ikdienas labsajūtas uzlabošanai, kā personības treneris, palīgmateriāls informācijas uzziņai un piezīmju veikšanai, ikdienas aktivitāšu plānošanai, alternatīvas, citas pieejas meklēšana jaunos apstākļos. Sistēma vienā piezīmju grāmatiņā organizē plānošanu, atgādinājumus, uzdevumu sarakstus, ideju vētras un citus organizatoriskus uzdevumus. Piezīmju grāmatā būs iekļautas jauniešu atziņas, ieteikumi citiem jauniešiem, pārbaudījumu un grūtību pārvarēšanai. Dalībniekiem tiks attīstītas prasmes izteikt viedokli, iesaistīties, izrādīt iniciatīvu, īstenot savu ideju sadarbībā ar citiem jauniešiem, iestādēm, speciālistiem. Piezīmju grāmatu kā palīglīdzekli darbam ar jauniešiem varētu izmantot gan attiecīgie speciālisti, gan skolas un vecāki. Tiks sagatavots piezīmju grāmatas makets, kuru varēs izmantot arī citi jaunieši.

Jaunietis savas zināšanas un prasmes nodotu citiem jauniešiem, tas veicinātu pilsonisko līdzdalību, personības izaugsmi, sekmētu citu jauniešu iesaistīšanos projektā. Jaunietim būtu iespēja uz problēmām paskatīties no cita skatpunkta.

 

 

Projekta ietvaros tiks realizētas sešas aktivitātes, kas balstītas uz jauniešu personības individualizēšanu, attīstīšanu un izaugsmes iespējām.

Pirmā notika 12. augustā - sevi izzinošā pastaigā “Sajūtu ceļš” jauniešiem, esot dabā, bija iespēja pamodināt emocijas, izjūtot dažādas faktūras materiālus. Sajust brīvību, būt kopā ar draugiem, iepazīties, mācīties sadarboties, iepazīt sevi kā komandas sastāvdaļu, apzināties savas iespējas, prasmes. Kopā ar  izaugsmes veicinātāju Lilitu Gārbenu jaunieši ieskatījās savās problēmās, pārdomāja ikdienas šķēršļus un ar humoru tika aicināti meklēt to risinājumus.

Baskāju takā Valguma pasaulē mūs sagaidīja pats īpašnieks, pastāstot par mākslas takas izveidi un tajā apskatāmajām ekspozīcijām. Enerģiju guvām, nobaudot kafejnīcas “Baskājis” īpašo piedāvājumu:

Sātīgā gudro graudu putra ar krēmsieru, linsēklām, saulē kaltētiem tomātiem – kraukšķīgā, apēdamā groziņā Lakšu pesto Pēdiņcepumi – ar kaņepju sēklām, egļu jaunajiem dzinumiem Valguma rabarberu limonāde

Ragaciemā mūs sagaidīja Aina Poiša, smilšu, ūdens terapija ļāva ielūkoties savas personības šķautnēs. Mācījāmies risināt dažādas konfliktsituācijas.

Pozitīvi, iedvesmoti devāmies meklēt jūras izskaloto akmeni, lai tajā atstātu savas sajūtas un novēlējumu atradējam.

 

20. augustā notika radošā darbnīca “Radi gaismu sev visapkārt!”. Mēs katrs izstarojam enerģiju, negatīvu vai pozitīvu - tas katra paša ziņā. Šīs aktivitātes mērķis bija ieraudzīt pozitīvo, gaišo un mācīties to satvert no apkārtnes, mācīties to ieraudzīt dabā, sajust un pielietot.

Jauniešiem bija iespēja pagatavot katram savus saules ķērājus, tā dodot iespēju saules gaismu ienest istabā. Meditējošajā procesā jaunieši, komunicējot, cits citu atbalstot un palīdzot, radīja patiešām skaistus darbus. Laiks mūs lutināja un deva iespēju noķert pirmos saules starus, raisot sajūsmu un gandarījumu par paveikto!
Saules ķērājos gaisma, forma un krāsa pozitīvi iedarbojas uz cilvēku, radot harmoniju un mieru, piesaistot veiksmi, turklāt uzskata, ka tie nostiprina attiecības.

 

Pēc sajūtām pagatavojot enerģijas smūtijus, izmēģinājām dažādas receptes un varējām radoši izpausties. Rosinājām jauniešus uzņemt veselīgu, vitamīniem bagātu enerģiju.

 

Radošajā darbnīcā “Radi gaismu sev visapkārt” ar dalībniekiem darbojās  izaugsmes  veicinātāja Lilita Gārbena. Jaunieši tika aicināti apzināties savu unikalitāti un iekšējos resursus, kuri mīt katrā no mums.  Ikvienam bija iespēja apgūt prasmi ieraudzīt  savas veiksmes, prasmes un talantus, nostiprinot veselīgu pašvērtējumu. Dalībnieki uzzināja  par iespējām, kuras piedāvā koučs:  saņemt atbalstu jauniešu identitātes meklēšanā un veidošanā. Tikšanās laikā varēja novērot, ka jaunā paaudze ir ar saviem sapņiem, mērķtiecīgi savos darbos, sirsnīgi un laimīgi savas dzīves veidotāji.

 

Noslēgumā sadarbībā ar pedagogu Bruno Bahu Iecavas stadionā tika organizēta ballīte. Dalībnieki veidoja savu siluetu, izmantojot gaismas elementus. Jauniešu izvēlētās mūzikas pavadījumā, tumsā, ļāvām mūzikai atbrīvot enerģiju, kura tika pārvērsta gaismas dejā. Radījām jauniešiem tādus apstākļus, kuros viņi jūtass ērti, nepiespiesti un iedvesmoti. Protams, izmantojām iespēju stadionā arī pasportot.

 

Septembrī tiks organizēts veselības maratons

Mēneša garumā tiks sastādīts plāns veselīgai ikdienai un dzīvesveidam. Vēlamies uzlabot attiecību veidošanu un uzturēšanu, kas iekļauj draudzēšanās prakses, rūpēšanos, pozitīvu sadarbību, tolerances attīstīšanu pret atšķirīgo u. c. Gūto pieredzi dokumentēsim piezīmju grāmatā.

Mēneša ietvaros plānots:

 • Veselīgas maltītes meistarklase uztura speciālista vadībā;
 • Fiziskās aktivitātes trenera vadībā;
 • Bio dejas grupu, individuālā nodarbība pedagoga vadībā;
 • Veselīga dzīvesveida veicināšanas iespējas novadā. Speciālista veidota aktivitāte Skaistkalnē (pārgājiens/laivu brauciens). Dalībnieki turp un atpakaļ tiks nogādāti ar autobusu;
 • Jauniešu rīkota noslēguma ballīte iekrāsoties varavīksnes krāsās, izmantojot pulveru krāsas. Mūsu emocijas - veselības komponents.

 

Oktobrī dosimies ekskursijā “Mijiedarbība” uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu.

Akcentēsim sadarbību kā iespēju realizēt idejas. Komandas darbs paplašina iespējas gan karjeras izvēlē un paaugstināšanā, gan sevis apzināšanā un savu iespēju novērtēšanā.

Būs iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, viņu ikdienas pienākumiem. Apskatīsim Zooloģiskā dārza iemītniekus, gida (I.Līdaka) vadībā iepazīsim dabā vērojamo sadarbību. Paredzēta arī augu stādīšana un pikniks!

 

Novembrī - individuāla personas profila “Esmu Es pats” izveide.Dalībnieki gūs zināšanas par sociālajiem tīkliem un CV rakstīšanu, kā arī pilnveidos digitālās prasmes.

 

Decembrī plānojam piezīmju grāmatas atklāšanas pasākumu, lai dalībnieki apzinātos sava darba augļus un priecātos par paveikto.

 

Paldies visiem projekta dalībniekiem, vecākiem un organizētājiem par aktīvo iesaisti, par pozitīvo atmosfēru, ko kopīgi radāt!

 

  

 

Fotogalerija:
Līga Briģe
Iecavas Jauniešu centra vadītāja pienākumu izpildītāja
Lapas informācija atjaunota:    26.08.2021