Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā

27.04.2022 0

Šogad, izvērtējot labās prakses piemērus iepriekšējos novados pirms administratīvi teritoriālās reformas, Bauskas novada pašvaldība skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā organizēs centralizēti. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) tiks realizēti „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks finansēta skolēnu nodarbinātība, kopā piedāvājot 127 darba vietas vasaras brīvlaikā.

 • NVA pasākums no 1. jūnija līdz 31. augustam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2022. gada 4. maija, aizpildot pieteikuma anketu  NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.

Pieteikumā būs jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu norīkojumu dalībai pasākumā. Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem:  

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem;
 • skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.

Detalizēta informācija NVA mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.

 

 • Nodarbinātība Bauskas novada pašvaldības iestādēs no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, kas tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, skolēniem, vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot). Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 4 stundas dienā, saņemot atlīdzību Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumam, skolēnam jābūt:

 1. Vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot);
 2. Skolēnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam novadā vismaz divus gadus.
 3. Ja skolēns ir no daudzbērnu ģimenes, kopā ar pieteikuma anketu ir jāiesniedz „3+ Ģimenes kartes” kopija. Ja netiek iesniegta kartes kopija, tad skolēns tiek reģistrēts kopējā rindā.

 

Pieteikumi, sākot no 2. maija, jāiesniedz savai dzīvesvietai tuvākajā apvienības pārvaldē vai pagasta nodaļā klātienē vai elektroniski, pieteikuma anketu iemetot urnā pie ieejas durvīm, kas paredzēta dokumentu nodošanai, vai arī nosūtot elektroniski: pasts@bauska.lv. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 13. maijam.

Pieteikuma anketas veidlapa atrodama ŠEIT un Bauskas novada mājaslapas sadaļā SABIEDRĪBA -> JAUNIEŠIEM -> JAUNUMI. 

Ārsta izziņas par veselības stāvokli ir jāiesniedz pie līguma parakstīšanas.

Pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

 

Piedāvātās darba vietas Bauskas novada pašvaldības iestādēs 2022

 

NVA PASĀKUMAM „NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI VASARAS BRĪVLAIKĀ PERSONĀM, KURAS IEGŪST IZGLĪTĪBU VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS VAI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” PIETEIKTĀS DARBA VIETAS SKOLĒNIEM VECUMĀ NO 15 līdz 20 GADIEM

VECUMNIEKI:

 • Vecumnieku pagasta nodaļa (Vecumnieku apvienības pārvalde, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933) darbs objektos;
 • Bārbeles pagasta nodaļa (Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV 3905) darbs objektos;
 • Kurmenes pagasta nodaļa („Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas novads, LV-5115) darbs objektos;
 • Skaistkalnes pagasta nodaļa (Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV – 3924) darbs objektos;
 • Stelpes pagasta nodaļa („Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925) darbs objektos;
 • Valles pagasta nodaļa ("Dzirnas", Valle, Valles pagasts, Bauskas novads,
  LV-5106) darbs objektos.

RUNDĀLE:

 • Pilsrundāles vidusskola (Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV – 3921) darbs objektos.

BAUSKA:

 • Bauskas apvienības pārvalde (Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) darbs objektos;
 • Gailīšu pagasta nodaļa (Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV 3931) darbs objektos;
 • Īslīces pagasta nodaļa ("Rītausmas", Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901) darbs objektos;
 • Mežotnes pagasta nodaļa (Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3918) darbs objektos.

IECAVA:

 • Iecavas Jauniešu centrs (Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913) darbs objektos;
 • Zorģu bibliotēka (Zorģi 1, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913) darbs objektos;
 • Iecavas pamatskola (Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV-3913);
 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija" (Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913);
 • Rīgas iela 18c, Iecava, Bauskas novads, LV-3913) darbs objektos;
 • Rosmes bibliotēka (Rosme 12, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913) darbs objektos;
 • Iecavas vidusskola (Skolas iela 37,Iecava, Bauskas novads, LV-3913).

 

 

SKOLĒNU NODARBINĀTĪBA VASARAS BRĪVLAIKĀ BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS SKOLĒNIEM VECUMĀ NO 13 līdz 14 GADIEM

VECUMNIEKI:

 • Vecumnieku vidusskola (Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933);
 • Valles pamatskola (Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106);
 • Vecumnieku vidusskolas PII (Kalna iela 13A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933);
 • Vecumnieku tautas nams (Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV–3933);
 • Misas tautas nams (Misas tautas nams, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906);
 • Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa" (Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106);
 • Bārbeles tautas nams (Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV–3905);
 • Vecumnieku bibliotēka (Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933).

RUNDĀLE:

 • Svitenes tautas nams ("Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917).

BAUSKA:

 • Bauskas jauniešu telpa (Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
 • Bauskas apvienības pārvalde (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3931);
 • Bauskas Bērnu bibliotēka (Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901);
 • Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka (Grenctāles kultūras nams (2. stāvs), Grenctāle, Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV-3907);
 • Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka (Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908);
 • Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka (Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931);
 • Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka (Lauktehnika 22, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901);
 • Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka (Pils iela 9, Mežotne, Bauskas novads, LV-3918);
 • Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka (Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3926).

IECAVA:

 • Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka (Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913);
 • Zālītes bibliotēka (Dārza iela 14-1, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913);
 • Iecavas bērnu bibliotēka (Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913);
 • Iecavas sporta skola "Dartija" (Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913);
 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis" (Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913);
 • Sociālā dienesta Iecavas struktūrvienības dienas centrs "Iecavnīca" (Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas novads, LV–3913);
 • Iecavas stadions (Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV–3913);
 • Iecavas Mūzikas un mākslas skola (Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas novads, LV–3913).

 

 

Skolēnu nodarbinātības mērķis ir piedāvāt jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi, sniegt viņiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu un pienākumiem, radīt interesi par Bauskas novadā esošajām iestādēm un karjeras iespējām. Organizējot nodarbinātības pasākumus, skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties algotā pagaidu darbā, saņemot par to atalgojumu.

 

Skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Bauskas novada pašvaldībā koordinē Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments, Jaunatnes nodaļa.

 

Kontakti:

Jaunatnes nodaļas vadītāja Līga Briģe (25679965; liga.brige@bauska.lv)

jaunatnes lietu speciālists Gints Jankovskis (28646934; gints.jankovskis@bauska.lv)

Līga Briģe
Lapas informācija atjaunota:    02.05.2022