Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Jauniešu iniciatīvas projekts ir apstiprināts!

10.01.2023 0

Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „EJG Latvijā” Eiropas Jaunatnes gada vietējo iniciatīvu granta ietvaros Vecumnieku un Iecavas jauniešu neformālā grupa ieguvusi finansējumu 1000 eiro apmērā savas iniciatīvas īstenošanai.

 

Jauniešu iniciatīvas projekts ir apstiprināts!
Iniciatīvas nosaukums: „Bauskas novada pašvaldības jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili”. 
 
Pieteikšanās: ŠEIT.
 
Iniciatīvas mērķis: sniegt jauniešiem zināšanas un iedvesmu par jaunu ideju realizēšanu, kā arī uzlabot un attīstīt fizisko un garīgo veselību. Iedvesmot jauniešus nebaidīties, novērtēt savas prasmes un iespējas tās realizēt.
 
Iniciatīvas autores: Linda Libere, Rūta Gertnere, Marta Baiba Ozoliņa, sagatavots ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu. 
 
Jauniešu mentori: Vecumnieku jaunatnes lietu speciāliste Dace Dukāte un Bauskas novada pašvaldības Jaunatnes nodaļas vadītāja Līga Briģe.
 
Projektā īstenojamās aktivitātes:
1. Pieredzes apmaiņa Ventspils Jauniešu mājā, tikšanās ar Ventspils jaunatnes lietu speciālistu, jo tieši viņi nodeva Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu Bauskas novadam. Jaunieši izvirzījuši mērķi - noskaidrot, kādas aktivitātes tika realizētas Ventspilī un kādi ilgtspējīgi risinājumi ir ieviesti. Jaunu kontaktu veidošanas iespējas.
 
2. Uzņēmums AZERON - kā savu hobiju pārvērst daudzsološā uzņēmumā, kura lielākie sadarbības partneri ir ASV, Lielbritānija, Francija, Vācija, Kanāda, Japāna un Austrālija. AZERON ir Ventspilī bāzēts inovatīvs, ergonomisku videospēļu aksesuāru ražotājs.
 
3. Ventspils ūdens piedzīvojumu parks - iespēja jauniešiem savstarpēji sadraudzēties, rast jaunus kontaktus, protams, uzlabojot mentālo un fizisko veselību.
 
4. Atgriezeniskās saites aktivitātes: pieredzes apmaiņas cikls „Jaunietis-jaunietim”- sarunu vakars Iecavas Jauniešu centrā un sarunu vakars Vecumnieku „Pagrabiņā”. Tiks demonstrēts apmeklētā uzņēmuma video, izklāstīsim pieredzes apmaiņas braucienā gūtās zināšanas, un jaunieši dalīsies pieredzē. Domnīcas ietvaros tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par jauniešus ietekmējošiem faktoriem profesiju izvēlē, izglītības sistēmas motivējošie un demotivējošie faktori izvēļu veikšanai.
 
5. „Tiekamies ZOOM” digitālās pratības nostiprināšanai - tiks organizēta ZOOM virtuālā tikšanās, kurā projekta dalībnieki dalīsies ar pieredzēto, gūto pieredzi projektu pieteikumu rakstīšanā un, iespējams, izvirzīs nākamā projekta mērķi.
 
Eiropas Jaunatnes gada vietējo iniciatīvu grants ir paredzēts ikkatra jaunieša sasniegšanai un jaunatnes organizāciju atbalstam darbam ar attāliem reģioniem.
 
Grantam jābūt vienā no stratēģiskajām prioritātēm:
● daudzveidīgu kompetenču attīstība, darba iespēju popularizēšana, jauniešu apmācība, jaunu iniciatīvu un iniciatīvu finansējuma piesaiste;
● aktīva jauniešu līdzdalība - pilsonisko procesu skaidrošana, darba grupu un interešu pārstāvības organizēšana, jaunu iesaistes iespēju radīšana, komunikācija ar pašvaldības un valsts iestādēm par jauniešiem svarīgiem jautājumiem;
● uzlabota fiziskā un mentālā veselība - grupu terapijas organizēšana, publisku sporta un psiholoģiskās veselības pasākumu organizēšana, individuāls darbs ar jauniešiem, jauniešu ar veselības problēmām iesaiste, mentorēšana;
● dalība nacionāla mēroga Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēs - festivālā “LAMPA”, starptautiskās jaunatnes dienas festivāls “KOPUMS” Jūrmalā 12.-13. augustā, skolēnu rudens brīvlaika iesaistes akcijā, ko organizēs LJP ar partneriem. Šajā prioritātē attiecināmas loģistikas, satura organizēšanas un reģionu jauniešu iesaistes aktivitātes.
 
Grantu pamatvērtība ir jaunietis; granta mērķis ir panākts, ja grupai jauniešu ir dota iespēja radīt ietekmi sabiedrībā un iemācīties praktiskas darba un dzīves prasmes. 
Līga Briģe
Bauskas novada administrācijas Jaunatnes nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    10.01.2023