Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Veicinot konkurētspējīgu izglītību

22.12.2010 0

 

ESF projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos» trešā posma noslēgums sakrīt ar 2010.gada nogali.

No projekta ieviešanas sākuma jau pagājis nedaudz vairāk kā gads. Šajā laikā Iecavas novada pedagogiem bijusi iespēja uzkrāt un apkopot savu pieredzi, kā arī uzlabot un pilnveidot savas profesionālās darbības analīzes un novērtēšanas prasmi, izvēloties piedalīties projekta 3. aktivitātē - pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. Izglītības sistēmas optimizācijas process novadam ir bijis saudzīgs, tādēļ tikai salīdzinoši nedaudzi pedagogi ar savu skolu atbalstu izlēma apgūt jaunas kompetences, izvēloties 2.aktivitāti.

Projekta trešais posms iezīmējās ar jaunām iespējām - tajā pedagogi varēja pieteikties uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi (pirmajos divos posmos pedagogiem bija iespēja pieteikties tikai uz 1., 2., 3.kvalitātes pakāpēm).

Dalībai trešajā posmā pieteicās 38 pedagogi, no tiem tika apstiprināti 32. Kā visos posmos, arī šoreiz vairākums (29) uz 3.aktivitāti, bet trīs pedagogi pieteicās uz 2.aktivitāti - atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. Iegūt pedagogu profesionālās darbības 5.kvalitātes pakāpi izvēlējās trīs, bet 4.kvalitātes pakāpi - viens pretendents.

Skolēni šajā projektā tieši nav iesaistīti, bet netieši ieguvēji neapšaubāmi ir arī viņi, jo viņu pedagogiem netrūkst iniciatīvas, radošas pieejas un ieinteresētības skolēnu sasniegumos, kas ir kvalitatīva pedagoga svarīgākās kompetences.

Pašlaik notiek pieteikšanās projekta ceturtajam posmam un pedagogu iesniegumi tiks gaidīti līdz 28.decembrim, lai projektā plānotās aktivitātes īstenotu jau 2011.gadā, kas ir projekta pēdējais gads.

Paldies visiem, kas aktīvi darbojās projekta aktivitāšu īstenošanā, kas mudināja un motivēja pedagogus pieteikties, kas strādāja pedagogu atlases un izglītības iestāžu  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  komisijās.

Lai Jaunajā 2011.gadā neapsīktu pedagogu vēlme pilnveidoties un vairotos prieks par labi padarītu darbu!

Iecavas novada Pedagogu atlases komisijas priekšsēdētāja Valda Liekne

un projekta koordinatore Ineta Bramane

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE