Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Aicinām pedagogus pieteikties stipendiju saņemšanai

17.02.2011 0

 

 

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.998

„Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos""
(Vien.nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

un

Iecavas novada Domes priekšsēdētāja 11.02.2011. rīkojumu Nr. 28 PA,

tiek izsludināta

 Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogu pieteikšanās
uz stipendiju saņemšanu

projekta 2. aktivitātē:
atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

Iesniedzamie dokumenti pretendentam: iesniegums, CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundu skaitu, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par iestādes nepieciešamību pedagogam pārkvalificēties (norādīts mācību virziens), pedagoga pašvērtējums, izziņa/apliecinājums par mācību uzsākšanas vietu, laiku, izglītības programmu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 28.02.2011. līdz plkst. 17:00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes kanceleja, Skolas iela 4, Iecava,  Iecavas novads, LV-3913.

Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998 ar grozījumiem) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums, CV, pedagoga pašvērtējums, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums) veidlapas ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un šeit:

iesniegums

CV

pašvērtējums

apliecinājums

kursu piedāvājums

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE