Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ūdensvada pārvada izbūvē izmanto specifisku tehnoloģiju

14.11.2011 0

 

     

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Laika apstākļi šoruden ir ļoti labvēlīgi, lai projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» sekmīgi virzītos uz priekšu, informē SIA «AKC Būve» projektu vadītāja palīgs Uldis Reingolds.

Līdz pagājušās nedēļas beigām uzņēmumam izdevies ierakt aptuveni 5000 metrus ūdensvada un kanalizācijas tīklu no šogad plānotajiem 6000 metriem. Rakšanas darbi vēl turpinās Tirgus, Dzintara un Parka ielā. Tuvākajā laikā ieplānota arī kanalizācijas sūknētavu izbūve Parka un Tirgus ielā. Jau aizvadītajā nedēļā apakšuzņēmējs SIA «Viona» uzsāka asfalta atjaunošanas darbus vietās, kur ūdensvads un kanalizācijas tīkls jau iebūvēts: Skolas, Lauku un Parka ielā. Pārējās ielās asfalta segumu plānots atjaunot nākamgad, taču vēl šoruden tranšeju vietas tiks iztīrītas un labiekārtotas.

Līdz šim kanalizācijas izbūves darbi jau veikti Parka, Krasta, Puškina un daļēji Virzas ielā; spiedvada izbūve veikta Puškina, Tirgus un daļēji Virzas ielā; ūdensvada izbūve veikta Skolas, Zemgales, Raiņa, Pļavu, Dzirnavu, Lauku un Rūpniecības ielā.

Viens no rekonstrukcijas sarežģītākajiem posmiem bija ūdensvada pārejas izbūve pāri Iecavas upei. Tā kā Latvijā nav daudz uzņēmumu, kas spēj veikt šādu tehnoloģiski specifisku darbu, tā veikšanai tika piesaistīts apakšuzņēmējs SIA «Jūras Vējš». Uzņēmuma speciālisti attīrīja upes gultni, izveidoja tranšeju ūdensvada pārvadam un pārlika ūdensvadam u veida granīta betona blokus, kas pasargās ūdensvadu no mehāniskiem bojājumiem. Abos upes krastos izbūvētas ūdensvada tehnoloģiskās akas. Līdz šim Dartijas mikrorajonā ūdens apgādi nodrošināja divi artēziskie urbumi, taču pēc projekta realizācijas iedzīvotāji ūdeni saņems jau daudz labākā kvalitātē no atdzelžošanas stacijas. Jau šonedēļ būvnieki uzsāka angāra rekonstrukcijas darbus, pielāgojot to atdzelžošanas stacijas vajadzībām.

«Nākamgad SIA «AKC Būve» turpinās darbu Edvarta Virzas ielā, kas tehniski būs visgrūtākais. Iecavas centrā pret autoostu pazemes komunikāciju tīkls ir ļoti komplicēts un sarežģīts,» stāsta SIA «DzKS» projektu vadītājs Jānis Feldmanis. Kopumā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» 1. kārtas ietvaros paredzēts nomainīt 13 kilometrus ūdensvada un kanalizācijas tīklu. Iecavā ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopgarums ir aptuveni 50 kilometri.

Jāatgādina, ka projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» tiek realizēts, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumam. Projekta kopējās izmaksas ir 3 603 241,42 lati, no tām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 312 927 lati, savukārt finansējuma saņēmējs - SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» - iegulda 590 646 latus. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    08.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m