Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ar Eiropas Savienības atbalstu turpina attīstīt ūdenssaimniecības pakalpojumus Zālītē un Zorģos

17.07.2012 0
Šī gada sākumā sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība» parakstīja trīs līgumus ar izpildītājiem par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā» ietvaros un trīs līgumus par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā» ietvaros.
 

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Šī gada sākumā sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība» parakstīja trīs līgumus ar izpildītājiem par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā» ietvaros.  

30. janvārī noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA «EKOLAT» par summu Ls 2990 (bez PVN).

20. martā noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA «BaltLine Globe» par summu Ls 2999 (bez PVN).

20. aprīlī noslēgts būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību «Aquatica Waterworks Latvia» par summu Ls 347 040,82 (bez PVN), kas paredz:

 • jauna urbuma izveidi 85 m dziļumā;
 • ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 2168 m;
 • jaunas otrā pacēluma sūkņu stacijas būvniecību (8 m3/h);
 • dzeramā ūdens rezervuāra izbūvi (2x17,8 m3);
 • notekūdens attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukciju (50 m3/dnn);
 • kanalizācijas tīklu izbūvi (1982,5 m);
 • kanalizācijas spiedvada izbūvi (188 m);
 • kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi (9 m3/h).

Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā» mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pieejamība un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Iecavas novada Zālītes ciema iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielināsies līdz 82 %.  

Projekta kopējās izmaksas - Ls 430 572,14, no tām ERAF līdzfinansējums Ls 212 455,80, savukārt SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ieguldījums Ls 180 624,19.

Ūdenssaimniecības pakalpojumus attīstīs arī Zorģos

Šī gada sākumā SIA «DzKS» parakstīja trīs līgumus ar izpildītājiem par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā» ietvaros. 

30. janvārī noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA «EKOLAT» par summu Ls 2990 (bez PVN);

20. martā noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA «BaltLine Globe» par summu Ls 2999 (bez PVN);

20. aprīlī noslēgts būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību «Aquatica Waterworks Latvia» par summu Ls 292 192,67 (bez PVN), kas paredz:

 • ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, t.sk. sacilpojuma izbūvi 2828,5 m;
 • urbuma rekonstrukciju - 1 gb;
 • ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšanu (Qmax=6 m3/h);
 • notekūdens attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukciju (30 m3/dnn);
 • kanalizācijas tīklu rekonstrukciju (2050,5 m);
 • kanalizācijas spiedvada un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi (124 m).

Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā» mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pieejamība un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Iecavas novada Zorģu ciema iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielināsies līdz 60 %. 

Projekta kopējās izmaksas - Ls 374 054,04, no tām ERAF līdzfinansējums Ls 211 441,75, savukārt SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ieguldījums - Ls 125 299,04.

Šo abu projektu ietvaros Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», savukārt projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).   

 

Jānis Feldmanis,
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» projektu vadītājs
Tālr. 26687952; e-pasts: udenss@apollo.lv

Lapas informācija atjaunota:    17.07.2012
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE