Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Uzsākta projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» īstenošana

03.09.2012 0
Projekta mērķis ir stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, apmācot pašvaldības speciālistus un veicot Iecavas novada vajadzību izpēti ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei.

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts, kura mērķa grupa ir 40 pašvaldības speciālisti, deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki, tiks īstenots Iecavas novada pašvaldībā deviņu mēnešu ilgā laika periodā.

Projekta galvenās aktivitātes ir apmācība projekta vadības jautājumos un ES struktūrfondu piesaistē, kā arī Iecavas novada vajadzību izpēte.

Projekta īstenošanas laiks no 2012. gada 1. septembra līdz 2013. gada 31. maijam. Kopējais plānotais projekta budžets ir 18 477,90 LVL.

100%  no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. «Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Iecavas novada Dome.

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014