Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» ietvaros uzsākta pētījuma izstrāde

12.12.2012 0
 
 
 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Jau vēstīts, ka Iecavas novada dome realizē ESF līdzfinansētu projektu «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana». Oktobrī tika īstenota apmācība projektu vadības un ārējā finansējuma apguvē, kuras rezultātā 21 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieks saņēma  apliecību un aktīvi iesaistījās projektu ideju izstādes darba grupās.

Kā nākamā aktivitāte, kas paredzēta projekta ietvaros, ir pētījuma «Iecavas novada vajadzību izpēte Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā» izstrāde, kura rezultātā tiks apzināti potenciālie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības atbalsta funkciju attīstīšanai pašvaldībā; tiks izvērtēta darbaspēka pieejamība un nodarbinātības veicināšanas iespējas; tiks veikta profesionālās izglītības attīstības iespēju izpēte; tiks novērtētas sadarbības iespējas ar NVO un uzņēmējiem un saņemti ieteikumi kopīgai ES un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu un pasākumu īstenošanai, kā arī tiks novērtēts Sarkanās skolas tehniskais stāvokli, kuru varēsim izmantot rekonstrukcijas darbu tehniskā projektu izstrādē, un veikta ēkas pielietojuma iespējamo alternatīvu analīze.

1. novembrī tika izsludināts iepirkums par pētījuma veikšanu un semināra par pētījuma rezultātiem organizēšanu. Saņēmām piecus piedāvājums. Vērtējot pēc saimnieciskā izdevīguma principa, par labāko piedāvājumu tika atzīts SIA «NK konsultāciju birojs» iesniegtais piedāvājums. 7. decembrī tika noslēgts līguma par pētījuma izstrādi un semināra organizēšanu.

Pētījuma izstrādes laikā (līdz 2013. gada 7. maijam), informācijas iegūšanas nolūkā, SIA «NK konsultāciju birojs» veiks dažādu iedzīvotāju grupu aptaujas un intervijas. Ņemot vērā, ka pētījuma rezultātā vēlamies iegūt informāciju, kas būtiska mūsu novada attīstībai, aicinu iedzīvotājus būt atsaucīgiem un, iesaistoties pētījuma izstrādē, paust savu viedokli tik pat aktīvi kā Attīstības programmas tapšanas procesā.

Pētījuma un projekta noslēgumā maijā tiks rīkots seminārs pētījuma rezultātu publiskošanai.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 18 477,90 LVL.

100%  no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. «Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Iecavas novada dome.

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE