Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Šogad septiņu komandu dalībnieki veidos savu un citu dzīvi labāku

16.04.2014 0
9.aprīlī vērtēšanas komisija devās vīzītē pie deviņiem projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2014» kandidātiem. Komisija, izvērtējot katra projektu atbilstību konkursa nolikumam un sasniedzamos rezultātus, nolēma atbalstīt septiņus projektus.

 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad «Zorģu radošā kopa» ir iecerējusi organizēt bērnu radošās dienas, kur katrai no četrām dienām būs sava tematika. Nodarbības orientētas uz bērnu redzesloka paplašināšanu, jaunu prasmju apguvi, estētisko vērtību pilnveidošanu un radošo spēju izkopšanu. Atraktīvā un izglītojošā veidā projekts ļauj dažādot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Iepriekšējā gada projektu konkursa laureāti komanda «Zorģu aktīvisti» šoreiz domā par bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Komanda nolēmusi izveidot rotaļu laukumu, kurā ietilpst slīdkalniņš, alpīnisma siena, divu veidu šūpoles un virvju kāpnes. Darba grupas vadītājs M. Dravnieks informēja, ka laukumiņš atradīsies netālu no volejbola laukuma, kurš izveidots pirms diviem gadiem.

Arī Sila ielas 12 un 14 mājas iedzīvotāji šogad domā par savas apkārtnes bērnu atpūtu. Projekta pārstāves komisiju informēja, ka pašlaik bērniem nav iespēju, kur pavadīt savu laiku, tāpēc nolēmušas izveidot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu.

Projektu konkursā pirmo gadu piedalās komanda no Zālītes. Šogad ciematā iecerēts mainīt kūtiņu ūdensvada caurules. Komandas pārstāvis stāstīja, ka pašlaik ir apgrūtināts darbs cilvēkiem, kuriem, apgādājot lopiņus ar ūdeni, ir jāstaigā ar smagiem ūdens spaiņiem vairākas reizes dienā. Projekta rezultāts atvieglotu ciemata iedzīvotāju ikdienas darbus.

Iedzīvotāji neapstājas pie sasniegtā - šogad Rosmes 9 mājas iedzīvotāji varēs priecāties par sakārtotu iekšpagalmu. Lietus sezonā to klāj peļķes un dubļi, tādēļ automašīnām un gājējiem ir apgrūtināta pārvietošanās. Komanda plāno iekšpagalmu nobērt ar šķembām, lai jau rudenī pagalms nebūtu appludināts.

«Drostalu» saimniece L. Arāja ir novērojusi, ka garāmbraucēji bieži apstājas, lai apskatītu  «Drostalu» zirgus, taču pašlaik aploks ir gatavots no mietiem un auklām, kas vada elektroimpulsus, tāpēc tuvošanās aplokam un dzīvnieka aizskaršana var būt bīstama. Šā iemesla dēļ darba grupa demontēs veco, elektrisko aploku un uzbūvēs jaunu - koka aploku, lai interesenti varētu bez apdraudējuma aplūkot dzīvniekus. Paredzēts arī izveidot un uzstādīt soliņus.

Projektus līdzfinansēs Iecavas novada dome, kopumā visiem projektiem piešķirot 5304,52 eiro. Iedzīvotāji savu ieceru īstenošanai nodrošinās līdzfinansējumu 1448,76 eiro apmērā. Dome novēl visiem projektu vadītājiem un darba grupu dalībniekiem spēku, izturību un veiksmi projektu realizēšanā!

Lapas informācija atjaunota:    11.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
03 apr
Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, īpaši… https://t.co/o1YEjGowfJ