Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pētīs jaunatnes politikas īstenošanas ietekmi uz jauniešu dzīves kvalitāti Iecavas novadā

19.06.2014 0

 

 

 

 

Līdz šim Iecavas novadā nav izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments, kurš palīdzētu sistemātiski un mērķtiecīgi veikt darbu ar jaunatni, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti. Pašvaldība saskaras ar problēmu, ka tās rīcībā nav objektīvu datu, kas raksturotu esošo situāciju - kā jaunieši paši novērtē viņiem pieejamo atbalstu viņu iniciatīvu īstenošanai, iespējas neformālajai izglītībai, nepieciešamo kompetenču iegūšanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādāju si vienotu Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķina metodiku, kas ļauj noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem. Indekss ir skaitliskā formā izteikts rādītājs, kas būs salīdzināms valstī kopumā.

Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros konkursa rezultātā pašvaldībai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 871,20 eiro apmērā projekta «Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšana jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai Iecavas novadā» īstenošanai.

Laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim tiks īstenots lokāla līmeņa pētījums, kura rezultātā ceram iegūt objektīvu informāciju, kas kļūs par pamatu jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei un būs noderīga, lai pilnveidotu institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni Iecavas novadā. Tāpēc aicinām Iecavas novada jauniešus būt aktīviem, atsaucīgiem un iesaistīties mums visiem tik nozīmīgajā pētījumā, piedaloties aptaujā. Par to informēsim papildus.

Projekts tiks īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Inese Bramane
pašvaldības projektu koordinētāja

Lapas informācija atjaunota:    08.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE