Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Jauniešiem būs savs iniciatīvu centrs!

18.06.2014 0
30.maijā ir noslēgts līgums starp Iecavas novada domi un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā» īstenošanu. Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošās telpas, to tehnisko stāvokli un plānojumu, tika pieņemts lēmums jaunatnes iniciatīvu centru izvietot ēkas Grāfa laukumā 1 trešajā (mansarda) stāvā.

 

30.maijā ir noslēgts līgums starp Iecavas novada domi un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā» īstenošanu. Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošās telpas, to tehnisko stāvokli un plānojumu, tika pieņemts lēmums jaunatnes iniciatīvu centru izvietot ēkas Grāfa laukumā 1 trešajā (mansarda) stāvā.

Kā daudzviet Latvijas pašvaldībās, tā arī Iecavas novadā tikai daļa jauniešu ir raduši savu vietu un nišu aktīvajā sabiedrības dzīvē - Mūzikas un mākslas, kā arī sporta skolā, izglītības iestāžu un kultūras nama piedāvātajos interešu izglītības pulciņos.

Neskatoties uz līdz šim pašvaldības piedāvātajām jaunatnes pašapliecināšanās iespējām, daļai jauniešu, īpaši - no sociālā riska grupām, tās dažādu iemeslu dēļ nav šķitušas pievilcīgas un motivējošas. Jauniešiem, gan aktīvajiem, gan tiem, kuri ir jāmotivē, nepieciešama ideju un aktivitāšu īstenošanas vieta - multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs, kas radīs iespējas ne tikai pilnvērtīgai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet arī sniegs iespējas personības izaugsmei un attīstībai, veidojot motivētus, pašpietiekamus sabiedrības pārstāvjus.

Projektā tiks renovētas trešā stāva iekštelpas un vītņveida kāpnes, kā arī tiks veikta visas ēkas kosmētiskā apdare no ārpuses. Centra telpas plānotas tā, lai nodrošinātu visas projekta nosacījumos ietvertās centra funkcionālās prasības: semināru, mācību un konsultāciju telpas, biroja telpas jaunatnes organizācijām un iniciatīvu grupām. Domājot par atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu - tam ir plānotas atsevišķas attiecīgi aprīkotas telpas, tajā skaitā virtuves stūris.  Lai atbalstītu jauniešu mobilitāti un vēlmi ceļot, centrā būs nodrošinātas arī naktsmītnes ar sanitāro mezglu.

Pašlaik notiek tehniskās dokumentācijas izstrāde; tuvākajā laikā sāksies darbs pie iepirkuma dokumentācijas gatavošanas. Centra svinīga atklāšana plānota īpašā pasākumā 2015. gada 12. augustā - starptautiskajā Jaunatnes dienā. Projekts ilgs 15 mēnešus.

Projekta plānotā kopējā summa ir 120 610,70 eiro, no kuriem 102 670,16 eiro sedz sadarbības programmas finansējums, bet 17 940,54 eiro ir pašvaldības finansējums.

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālinātos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes ietvarā.

 
Ineta Bramane

pašvaldības projektu vadītāja

Foto: Ginters Plukass

Lapas informācija atjaunota:    18.06.2014
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE