Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Apstiprināts projekts Rosmes meliorācijas sistēmas pārbūvei

25.11.2015 0

Jau pirms vairākiem gadiem bija apzināta viena no aktuālākajām Rosmes ciema problēmām - meliorācijas sistēma nefunkcionē pilnvērtīgi, tādēļ, īpaši pavasaros, mājas un ciemam piegulošās lauksaimniecības teritorijas tiek pakļautas paaugstināta ūdens līmeņa ietekmei.

Īpaši to izjūt iedzīvotāji, kuru daudzdzīvokļu ēkas un pagalmi atrodas zemāk par ielu līmeni.

Gatavojoties 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES līdzekļu apguvei, pašvaldības speciālisti ir laicīgi veikuši iestrādes dažādu projektu sagatavošanas darbos, tajā skaitā jau pavasarī tika uzsākts darbs pie Rosmes ciema meliorācijas būvju rekonstrukcijai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas.

Novembra vidū domē ir saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par iesniegtā projekta «Iecavas novada lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Rosmē» apstiprināšanu. Tas nozīmē, ka jau nākamajā gadā Rosmes ciema iedzīvotāji un ciemam piegulošo lauksaimniecības zemju apsaimniekotāji varēs novērtēt rekonstruētās meliorācijas sistēmas priekšrocības.

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma režīmu, ir paredzēts pārtīrīt novadgrāvjus 2,6 kilometru garumā, paredzēts izbūvēt piecas jaunas caurtekas vietās, kur vecās vairs nav atjaunojamas un lietojamas, lai nodrošinātu ūdens caurplūdi zem teritoriju šķērsojošiem ceļiem. Paredzēts izbūvēt slēgto drenāžu ~400 metru garumā, lai nodrošinātu ūdens novadi no apbūves teritorijas kopējā teritorijas meliorācijas sistēmā. Paredzēts novākt apaugumu un akmeņus, kā arī veikt sistēmu šķērsojošo komunikāciju pārbūvi. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, projektā paredzēts izbūvēt divus sedimentācijas baseinus.

Rosmes ciema un lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūvei kopumā ir ievērojama loma ne tikai lauksaimniecības zemju kvalitātes un mitruma režīma uzlabošanā, bet arī vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57 854,53 eiro. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu (42 118,06 eiro) jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta īstenošanas noslēguma termiņš ir 2016.gada 19.septembris, bet pašvaldība darbus plāno paveikt ātrāk, tāpēc jau ir uzsākta iepirkuma dokumentācijas gatavošana, lai iepirkumu var izsludināt pēc iespējas agrāk.

Ineta Bramane
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    26.11.2015
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE