Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Jauniešu pasākumu norise būs ērtāka

31.01.2017 0

Latvijas–Šveices sadarbības programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos» projekta ietvaros 2015. gadā tika izbūvēts Iecavas Jauniešu centrs. Pērnā gada nogalē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra bija radusi iespēju centram piešķirt papildu finansējumu aprīkojuma iegādei.

Jauniešu pasākumu norise būs ērtāka
FOTO: Iecavas Jauniešu centrs

                                                                        

No atvēršanas 2016. gada februāra vidū līdz 2016. gada beigām Iecavas Jauniešu centru apmeklējuši 3330 interesentu; notikuši 84 lielāki un mazāki pasākumi bērnu un jauniešu ikdienas dzīves dažādošanai, prasmju attīstīšanai un izzināšanai. Lai centra piedāvāto darbnīcu, semināru, sēžu un nodarbību norise taptu ērtāka, tika nolemts iegādāties fototehniku, semināra telpas un sporta aprīkojumu.

Pēc jauniešu ieteikumiem, kā uzlabot darba efektivitāti jauniešu biedrību un padomes sēdēs, kā arī dažādām radošajām un intelektuālajām nodarbībām tika iegādāts semināru telpas aprīkojums, kura sastāvā ir pieci saliekamie konferenču galdi, projektora ekrāns un galds, divas korķa tāfeles.

Attīstoties centra darbībai, fotoaparāts ir ikdienas nepieciešamība, lai fiksētu notiekošo gan ikdienā, gan pasākumu laikā. Centru apmeklē jaunieši, kuriem ir interese par fotogrāfiju; pieaug jauniešu interese par satura radīšanu un fotografēšanu. Lai izkoptu šīs prasmes, jaunieši tiek deleģēti fotografēt pasākumus un veidot reportāžas. Kamera tiks izmantota arī «Jauno līderu kluba» mājasdarbu prezentāciju analizēšanā.

Lai veicinātu un noturētu interesi par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, sadarbībā ar Iecavas novada veselības veicināšanas koordinētāju Ivaru Jurbergu tiek veiksmīgi īstenotas dažādas sportiskas aktivitātes jauniešiem. Tās paplašina iespējas ne tikai dažādot ikdienas aktivitātes, bet arī pielietot neformālās izglītības metodes brīvā dabā, lai attīstību jauniešu saziņu un prasmi darboties komandā. Šis aprīkojums tiks pielietots jau ierasto sporta pasākumu (Iecavas novada jauniešu kauss pludmales volejbolā, Radošo dienu aktivitātes) organizēšanā, kā arī jaunu pasākumu radīšanā, piemēram, ir iecerēts rīkot nakts spīdmintona turnīru jauniešiem.

Iegādāts aprīkojums par kopējo summu 1807,91 eiro, tajā skaitā:

  • Latvijas-Šveices sadarbības programmas finansējums 1350 EUR,
  • pašvaldības līdzfinansējums 457,91 EUR apmērā.
Ilze Dreimane
pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    31.01.2017
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m