Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pārbūvēs novadgrāvi

29.03.2017 0

27. martā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta «Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Iecavas novadā» apstiprināšanu.

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, ir paredzēts pārbūvēt novadgrāvi 3000 m garumā no Iecavas vidusskolas (Lauku iela) līdz Vērģupei.

Projekta sagatavošanas darbi tika uzsākti 2016. gadā, kad tika veikta projekta būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde. 

Īstenojot projektu, ir paredzēts pārtīrīt divus novadgrāvjus. Tiks izbūvētas 5 jaunas caurtekas, kur vecās caurtekas vairs nav atjaunojamas, kā arī atjaunotas pārējās trīs caurtekas. Paredzēts veikt komunikāciju pārbūvi - ūdensvadu 7 m garumā un telefona kabeļus 30 m garumā. Tiks atjaunotas 27 drenu iztekas. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, paredzēts izveidot sedimentācijas baseinu. Tas tiks izbūvēts pie abu grāvju ietekas Vērģupē.

Iecavas ciema un lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu pārbūvei kopumā ir milzīga loma ne tikai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes un mitruma režīma uzlabošanā, bet arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pārbūvētās sistēmas ūdeņi tiks novadīti Vērģupē, kas ir valsts nozīmes ūdens noteka (nr. 38454:01).

30.09.2014. MK noteikumu Nr. 600 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»» 32.1.3. punktā noteikts ierobežojums finansējuma pretendentam, pamatojoties uz kuru 468 m pārbūves izmaksas projekta ietvaros nav attiecināmas, jo iet caur apdzīvotu vietu. Tās tiks veiktas par pašvaldības līdzekļiem. Grāvim ir piešķirts pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57532,61 eiro. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 41581,23 eiro jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 15951,38 eiro.

Projekta īstenošanas noslēguma termiņš ir 2017.gada 20.decembris, bet pašvaldība darbus plāno paveikt ātrāk, tāpēc jau ir uzsākta iepirkuma procedūra. 28. martā pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem – uzvarētājs ir SIA «Kvintets M» ar piedāvāto līgumcenu 46719,49 eiro (ar PVN).

Sintija Kalēja
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    29.03.2017
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m