Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Uzsāk vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu iecavniekiem

21.06.2017 0

Šī gada 3.maijā Iecavas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā” realizēšanu.

Projekts atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.

Projekta mērķis – vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana Iecavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, trīs gadu periodā no 2017.-2019. gadam pašvaldībā tiks organizētas 558 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 1854 Iecavas novada iedzīvotāji.

Paredzēta aktīva sadarbība ar Iecavas novada skolām (tiks rīkoti pasākumi skolās par garīgo, psihoemocionālo veselību un atkarībām); pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem tiks organizētas vingrošanas nodarbības. Lai aktivizētu seniorus un mazaktīvo sabiedrības daļu, tiks piesaistītas Iecavas novada sabiedriskās organizācijas. Visu projekta aktivitāšu sekmīgai realizācijai tiks piesaistīts Iecavas Jauniešu centrs, Iecavas novada Sociālais dienests un bibliotēkas.

Projektu administrēs un vadīs pašvaldības administrācijas darbinieki. Projekta ietvaros tiks iegādātas paškontroles ierīces - asinsspiediena mērītāji un fiziskām aktivitātēm paredzēts aprīkojums: nūjošanas nūjas, vingrošanas bumbas, hanteles, stepa soli u.c., kas tiks izmantoti gan projekta aktivitātēs, gan pēc projekta realizācijas izsniegti novada iedzīvotājiem lietošanai.

Projekta gaitā notiks vispārējās sagatavotības treniņi, vingrošanas grupu treniņi, vingrošanas nodarbības senioriem, jaunajām māmiņām, nūjošanas nodarbības, vingrošanas, peldēšanas prasmju apgūšana visu vecumu grupu cilvēkiem, bet jo īpaši skolu jaunāko klašu skolēniem. Tiks organizētas vasaras sporta nometnes trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un citiem Iecavas novada bērniem, laivošanas pasākumi ar instruktāžu, lekcijas un semināri par veselīgu uzturu un tikšanas ar dažādiem ārstiem un speciālistiem, veselīga uztura pagatavošanas meistarklases, īpašu akcentu liekot tieši uz veselīga uztura pagatavošanu ar minimāliem līdzekļiem. Plānoti arī garīgās veselības saglabāšanas un uzlabošanas pasākumi - nodarbības un semināri novada skolās gan skolēniem, gan arī to vecākiem.

Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017. gada 2. ceturksnī un beidzot 2019. gada 31. decembrī.

Projekta mērķgrupa regulāri tiks uzrunāta ar pašvaldības iestāžu un masu mediju starpniecību (regulāri atspoguļojot projekta aktivitātes laikrakstā "Iecavas Ziņas" un pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv), kā arī ar informatīvo plakātu palīdzību, kas tiks izvietoti projekta īstenošanas  un citās publiskās vietās novadā.

Projekta kopējie izdevumi plānoti 111607,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 94 865,95 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 16 741,05 EUR.

Lūdzu Iecavas novada iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un izmantot iespēju piedalīties projektā!

Kontaktpersona pašvaldībā - projektu koordinatore Sintija Kalēja, tālrunis 29127471, e-pasts sintija.kaleja@iecava.lv.

Pasākumu plāns 2017.gadam

Sintija Kalēja
projektu koordinatore
Lapas informācija atjaunota:    21.06.2017
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu