Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Uzlabos parka taku un piekļuvi koka tiltiņam

29.08.2017 0

Augustā ir saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par finansējuma piešķiršanu projektam «Publiskās infrastruktūras uzlabošana Iecavas parkā».

Projekta ietvaros, lai risinātu jautājumus par gājēju drošību un vides pieejamību, ir plānots uzlabot piekļuvi gājēju tiltiņam, kā arī takas infrastruktūru, ierīkojot apgaismojumu un bruģa segumu, atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām.

Takas, kuras šķērso parka teritoriju, un koka tiltiņu intensīvi izmanto iedzīvotāji, kas ikdienā pārvietojas kājām. Parka taka no gājēju tilta līdz Iecavas Mūzikas un mākslas skolai pašlaik ir bez cietā seguma un apgaismojuma, nelabvēlīgos laika apstākļos, kā arī diennakts tumšajā laikā pa to pārvietoties nav droši. Arī uzbraukšana uz koka tiltiņa un nobraukšana (no pieminekļa puses) nav piemērota personām ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un riteņbraucējiem.  

Būvdarbu veicējs SIA «Kvinta BCL» darbus plāno uzsākt tuvākajā laikā un pabeigt līdz 2017.gada 31.oktobrim. Gājēju tiltu ir plānots īslaicīgi slēgt tilta un Upes ielas pieslēguma mezgla pārbūves laikā. Iedzīvotāji par to tiks informēti ar avīzes, mājaslapas un sociālo tīklu starpniecību.

Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 85 256,04 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums 45 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 40 256,04 EUR.

Ineta Bramane
pašvaldības projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    24.10.2017
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m