Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Dienas centrs «Iecavnīca» atkal aicina darboties!

19.09.2017 0

Neskatoties uz to, ka vasarā «Iecavnīcas» aktivitātes nedaudz pieklust, regulārajiem apmeklētājiem centra darbinieki piedāvāja vairākus pasākumus.

Kupls dalībnieku pulks jūlijā piedalījās braucienā uz Latgali (Daugavpils, Preiļi) un jauniešu atbalsta grupas «Pozitīvs» nodarbībās, bet augustā apmeklēja Likteņdārrzu. Vasaras garumā turpinājās kustību terapijas nodarbības un domubiedru grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī senioru tikšanās, notika kustību un galda spēļu turnīri bērniem.

Dienas centrs jau vairākas vasaras sniedz iespēju jauniešiem strādāt pašvaldības finansētajā jauniešu nodarbinātības programmā - šogad tie bija četri jaunieši.

Dienas centrs ar palīgiem piedalījās Iecavas svētku organizēšanā un to filmēšanā. Visas centra aktivtātes video formātā ir apskatāmas YouTube kanālā

Klāt rudens, un «Iecavnīca» atkal aicina visus interesentus piedalīties gan jau ierastajās aktivitātēs, gan arī jaunos pasākumos.

Pirmdienas ir individuālo konsultāciju dienas, kad var saņemt psiholoģisko atbalstu, apgūt informācijas tehnoloģijas, kā arī saņemt konsultācijas un palīdzību.

Otrdienās no plkst. 10.00 tiekas darbīgu un dzīvespriecīgu dāmu – senioru grupa «Kamenes». Šajā laikā ir iespēja nodarboties ar rokdarbiem, klausīties vieslektoru vadītās nodarbības vai skatīties filmas, mielojoties ar cepumiem un tēju.
Plkst. 16.00 tiekas senioru domubiedru grupa «Doma», kurā uz sarunām un vieslektoru nodarbībām pulcējas inteliģenti, sabiedriski aktīvi dalībnieki ar ļoti dažādām interesēm. Plkst. 15.00 tiekas jaundibinātais IT (informāciju tehnoloģiju) pulciņš visiem interesentiem (pamatā pieaugušajiem).

Trešdienās plkst. 9.00 un plkst. 11.00 aicinām pievienoties veselīga dzīvesveida piekritējus un apmeklēt kustību terapijas nodarbības, kas notiek sadarbībā ar veselības veicināšanas koordinētāju Ivaru Jurbergu un fitnesa treneri Endiju Čudari (seniorēm 10.30-11.30 un jaunajām māmiņām 11.30-12.30). Savukārt «Iecavas mammas» plkst. 11.30 aicina māmiņas ar mazuļiem kopā pavadīt laiku dziedot, dejojot un rotaļājoties.

Ceturtdienas ir semināru un kursu dienas, bet tiek vadītas arī atbalsta grupas gan mammām, gan pusaudžiem (mammām no 10.00 līdz 12.:00, pusaudžiem no 15.00 līdz 17.00).  Pēcpusdienās piedāvājam kopā skatīties dažādus video materiālus, filmas par Iecavu, Latviju un pasauli.

Piektdienās plkst.10.00 pulcējas domubiedru grupa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Katru otro sestdienu (sākot no 9. septembra līdz 2018. gada martam no 10:00 līdz 16:00) Ojāra Stalta lekcija - nodarbība par veselīgu dzīvesveidu un sevis izzināšanu. 19.septembrī norisinās sociālā kampaņa mazo bērnu vecākiem, vecvecākiem «Bērnam droši», vakarā tikšanās ar muzikālo aktieri Vari Vētru.

Pateicoties atraktīvajiem un aktīvajiem «Iecavnīcas» darbiniekiem Ģirtam Majoram un Ilvai Vansovičai, kā arī citiem kolēģiem no Sociālā dienesta (Dacei Ludiņai, Andai Krūmiņai, Intai Grīnbergai, Baibai Akermanei, arī kādreizējām darbiniecēm Gundegai Juškai un Lienei Āboliņai), centra pasākumu apmeklējumu skaits gadu gaitā nemitīgi pieaug, sākot no pirmā nepilnā darbības gada:

2013. g. – 470;

2014. g. – 2024;

2015. g. – 4117;

2016. g. – 4810;

2017. g. - 3822 (līdz 18.septembrim).

Arī centra jaunās telpas, kas ir daudz plašākas, sekmē darbības kapacitātes, sniegto pakalpojumu klāsta un apmeklētāju skaita pieaugumu. Telpas pielāgotas, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īstenojot projektu «Publiskās infrastruktūras uzlabošana dienas centra vajadzībām», kur publiskais finansējums (ELFLA) - 22 126,11 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 2 914,21 EUR.

 

Ineta Bramane, Ģirts Majors
Lapas informācija atjaunota:    19.09.2017
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m