Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Tiks veikta grants ceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve

17.04.2018 0

Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma "Autoceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve" apstiprināšanu. Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (projekta Nr. 18-06-A00702-000024).

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Kopējās izmaksas ir 291 764,50 EUR, savukārt attiecināmās izmaksas ir 290 608,75 EUR. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 261 547,86  EUR apmērā, jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 30 216,64 EUR.


 

Sintija Kalēja
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    17.04.2018
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE