Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Īstenos trešo projektu pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei

19.04.2018 0

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, Iecavas novadā 2018. gadā paredzēts turpināt pārbūvēt vairākus novadgrāvjus ar kopējo garumu 3880 m Iecavas novada Zālītē un pie Sila kapiem.

Pēc 23. aprīļa plānots uzsākt būvniecības darbus. Lūdzam to nekustamo īpašumu, kas robežojas ar grāvjiem, īpašniekus vai tiesiskos valdītājus būt saprotošiem un neveikt saimniecisko darbību 10-15 m no grāvja.

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve” iesniegumu. Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Pašvaldībā apzināti visi grāvji, kuri atbilst šīs aktivitātes noteikumiem un šis ir trešais projekts iepriekš minētajā aktivitātē.

Projekta kopējās izmaksas ir 89661,44 eiro. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 67093,92 eiro jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām bet pašvaldības finansējums -  22567,52 eiro. Darbus veiks SIA “E Būvvadība”.


Sintija Kalēja
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    19.04.2018
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m