Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā

13.06.2018 0

Ar Iecavas vasaras kultūras pasākumu piektdien, 8. jūnijā, sākās projekta «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» īstenošana.

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā
FOTO: Beata Logina

Pasākums tika organizēts sociālā riska grupas personām, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām, skaidro Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane. Ciemos atbrauca viesi no projekta partneru pašvaldībām - Rundāles un Pakrojas (Lietuva).

Diena bija gara, bet daudzveidīga un interesanta. Sākotnēji viesi iepazinās ar pašvaldības Sociālā dienesta «Dienas centra «Iecavnīca»» darbību, tad devās uz kultūras namu, kur notika Valsts sociālās aprūpes centru kopīgs koncerts «Zemgales deju sadancis».

Pēc koncerta un pusdienām projekta dalībnieki piedalījās radošajā pēcpusdienā Grāfa laukumā, kur varēja izpausties dažādos veidos: papildināt savas prasmes rokdarbos, kurus ierādīja biedrība «RaDam», muzicēt un dejot kopā ar «Tarkšķiem», kā arī izmēģināt savus spēkus aktivitātēs, kuras organizēja pašvaldības veselības veicināšanas koordinētājs Ivars Jurbergs.

Kamēr viena grupa ārā baudīja vasarīgo laiku dažādās dārza spēlēs, otra pievienojās folkloras kopai «Tarkšķi», bet citi «Iecavnīcā» šuva un krāsoja. Pēc tam grupas mainījās vietām. Dalībnieki pauda neviltotu prieku par to, kā pasākuma gaitā izdevušies pašu darinājumi, un dalījās pieredzē par saviem iemīļotākajiem rokdarbiem.

«Šādās aktivitātēs klienti vienmēr apgūst kaut ko interesantu, vienmēr ir arī kaut kas paliekošs – pašu gatavots, ko var paņemt līdzi. Tad, iespējams, tam vērtība ir lielāka,» sacīja Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale. «Šoreiz veiksmīgs papildinājums bija sociālās aprūpes centra «Zemgale» organizētais koncerts, kurā uzstājās arī viesi no Lietuvas un Polijas. Vienai daļai šo cilvēku, piemēram, Rundālē ir drāmas terapija, viņi gatavo dažādus skečus, uzvedumus. Tāpēc viņiem ir interesanti redzēt, ko līdzīgu dara citi. Iepriekšējā sociālajā projektā Iecava iesaistīja pansionāta klientus, bet šajā projektā izvēlējāmies tos, kas dzīvo mājās. Ar viņiem mums nav tādas darba pieredzes, ir mazliet grūtāk saorganizēt. Taču galvenais ir palīdzēt integrēt viņus sabiedrībā un gādāt, lai viņiem ir interesanti.

Ja salīdzinām ar Sociālā dienesta darbinieku ikdienu, tad šie mums ir svētki. Redzam, ka klienti gūst pozitīvas emocijas. Turklāt, ja klienti pierod apmeklēt šādus pasākumus un socializēties, arī pavadošajām personām, darbiniekiem stress mazinās. Deinstitucionalizācijas projektā, kuru realizējam paralēli, šādi pasākumi nav paredzēti,» uzsvēra dienesta vadītāja.

Svarīgs ir satikšanās prieks, atzina Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele: «Lai gan kopš iepriekšējā projekta pagājuši vairāki gadi, nejutām pārtraukumu, jo kopīgās aktivitātes turpinājās. Dalībnieki no Rundāles un Lietuvas pamatā ir tie paši. Jauki, ka mērķa grupas dalībnieki savstarpēji ir sadraudzējušies un brauc kā pie savējiem, kā pie seniem draugiem.» 

Tam piekrita arī Renata Žiediene no Pakrojas: «Mūs saista ilga draudzība, un šeit mūs vienmēr ļoti silti uzņem. Šoreiz īpaši iepriecināja tautiskā muzicēšana un radošās nodarbības.»

I. Bramane saka lielu paldies visiem Socālā dienesta, «Iecavnīcas» un Iecavas Jauniešu centra darbiniekiem par iesaisti un atbalstu pasākuma norisē, kā arī radošo aktivitāšu nodrošinātājiem.

Projekts (LLI-344, SocialLife) tiek īstenots laika periodā no 01.05.2018. līdz 30.04.2020. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 2014.-2020. gadam programmas ietvaros.

Projekta kopējais finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums (85%) - 124 759,60 EUR; nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 EUR (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    13.06.2018
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4