Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti

24.07.2018 0

Šovasar Iecavas novadā tiek realizēti vairāki nozīmīgi infrastruktūras projekti.

Turpinās pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” teritorijas labiekārtošana. Pašlaik tiek uzstādītas ceļa apmales, notiek pamatnes sagatavošanas darbi bruģa un asfalta seguma ieklāšanai.

Aģentūras “Iecavas veselības centrs” teritorijas labiekārtošanas projekta laikā plānots rekonstruēt esošos un izbūvēt jaunus stāvlaukumus, atjaunot ietves un pandusu, uzlabot lietus kanalizāciju, atjaunot apgaismojumu, ierīkot soliņus un veikt apzaļumošanu. Būvdarbus par 558 684,07 eiro veic SIA “Viona”.

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tiek realizēti divi projekti - autoceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve (projekts Nr. 18-06-A00702-000024) un pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Zālītē un pie Sila kapiem (Nr. 17-06-A00403-000085).

Autoceļam jau ir sagatavota ceļa virskārta, izveidotas nobrauktuves, izbūvētas caurtekas un ceļmalās apzāģēti koki un krūmi. Vēl nepieciešams ierīkot drenāžu un veikt pēdējos teritorijas labiekārtošanas darbus. Darbus par 291 764,50 eiro veic AS "A.C.B.". ELFLA līdzfinansējums – 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, tiek veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Zālītē un pie Sila kapiem. Grāvju kopējais garums - 3880 metri. Jau veikta grāvju apauguma novākšana, ūdensnoteku pārtīrīšana. Projekta ietvaros vēl nepieciešams izbūvēt caurtekas un labiekārtot teritoriju. Darbus par 89 661,44 eiro veic SIA “E Būvvadība”. ELFLA līdzfinansējums – 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Remontdarbi noris Iecavas vidusskolas 3.korpusā. Remonts skars visas korpusa telpas – 1. un 2. stāva klases, palīgtelpas, gaiteņus, sanitāros mezglus. Tiek veikta grīdas seguma maiņa, griestu un sienu apdares darbi, durvju bloku nomaiņa, elektromontāžas un santehniskie darbi. Darbus skolā par 193 256,36 eiro veic SIA “Kvintets M”.

Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2. kārta” realizācija, kura ietvaros Iecavā tiek izbūvēti jauni ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli. Būvdarbus veic personu apvienība SIA “Būvuzņēmēju apvienība” un SIA “Kvintets M”. Informācija par aktuālajiem darbiem un transporta organizācijas shēmas pieejamas ŠEIT. Par iespēju pieslēgties pie Iecavas ciema centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla sazināties ar SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekli Jāni Feldmani - 29124408 un ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu – 29293932.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 045 393,70 eiro, no tām Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760 eiro un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” finansējums - 2 170 633,70 eiro.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    26.07.2018
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4