Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Sociālie darbinieki mācās no citu valstu pieredzes

16.10.2018 0

Iecavas novadā norit ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekts, «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» (LLI-344, SocialLife), kura mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva), Rundāles un Iecavas (Latvija) pašvaldībā.

 

Sociālie darbinieki mācās no citu valstu pieredzes
FOTO: no S.Strautmales albuma

Šajā projektā piedalās Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests» un tā klienti.

Pēdējā laikā daudz runā par stresu, tā izraisītajiem faktoriem, par izdegšanu darbā. Iespējams, tas liksies dīvaini, bet šos sindromus jūt arī mūsu Sociālā dienesta darbinieki. Arvien biežāk Sociālajā dienestā vēršas iedzīvotāji, kuriem dzīve kaut kādā veidā ir sarežģījusies. Viņi jūtas neaizsargāti, bezspēcīgi, nezinoši, tāpēc nespējīgi risināt sasāpējušos jautājumus.

Diemžēl arī sociālie darbinieki ne vienmēr var sniegt palīdzību (dažādu iemeslu dēļ: nav pakalpojumu, valstiski nav sakārtota sistēma, nav bijis tāds gadījums utt.), jo nav iespējams visus jautājumus risināt ar naudas palīdzību. Tādēļ darbinieki jūtas līdzvainīgi, ka nav spējīgi cilvēkam palīdzēt. Lai problēmsituācijas atrisinātu, nepieciešams laiks, un ne vienmēr risinājums ir tāds, kādu vēlētos klients.

Sociālie darbinieki ir pateicīgi, ka projekta ietvaros var mācīties gan Latvijā, gan Lietuvā, lai sevi stiprinātu un pilnveidotu. 26. un 27. jūlijā seminārā Kauņā bija iespēja noklausīties tēmas  «Sociālā darba realitāte. Motivācijas stiprināšana sociālajiem darbiniekiem» un «GROW modelis – pašapziņas stiprināšana, personiskā filozofija», runājām par motivāciju sociālajā darbā, par tās stiprināšanas un vājināšanas faktoriem.

Sociālā darbiniece Anda Krūmiņa ne tikai klausījās par izdegšanas sindromu novēršanu, bet arī piedalījās relaksācijas vingrinājumos, kurus var pielietot darbā. Zināšanas, kuras pielietot praktiski, dažkārt ir vislabākās zāles ikdienas darbā. Tas palīdz kaut uz mirkli ikdienas steigā relaksēties, sakārtot domas.

30. un 31. augustā seminārs «Stresa vadība un stresa mazināšanas metodes darbiniekiem un sociālo dienestu klientiem» notika Latvijā. Pirmajā dienā pie profesionālas mākslinieces, ezotēriķes Intas Zaļkalnas darbinieki mācījās apgūt radošuma un kreatīvās domāšanas attīstīšanu un nozīmi, dažādas radošuma metodes, kā attīstīt spēju ikdienas rutīnā, problēmās, krīzē ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu un pārveidot esošo problēmu jaunā līmenī. Mācījās, kāda ir radošuma un kreativitātes nodarbību organizēšanas specifika cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Dalībnieki apguva stresa vadību un stresa mazināšanas metodes darbā ar dienestu klientiem. Uzzinājā izdegšanas pazīmes, kā laikus tās pamanīt un novērst.

Projekta dalībniecei, Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatorei Zandai Zellei interesantas un lietderīgas šķita pārrunas par stresa mazināšanas metožu pielietošanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, patika nodarbības ar apziņas aktivizācijas tehniku stresa mazināšanai.

Otrā diena pagāja, ieklausoties organizāciju psiholoģijas maģistres Daces Rolavas stāstījumā par to, kā var uzlabot, pilnveidot, piepildīt sevi, par lieliskām iespējām, kā to visu izmantot sociālajā darbā.

No 24. septembra līdz 29. septembrim Sociālā dienesta vadītājai Sigmai Strautmalei un vadītājas vietniecei, sociālās palīdzības organizatorei Dinai Meļķei bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā Zviedrijā, Katrineholmā, lai iepazītu sociālo pakalpojumu sistēmu. Notika diskusijas kopā ar asociācijas «En hjälpande hand» vadītājām. Tika izmantota iespēja iepazīties ar dzīves apstākļiem senioru mājā «Almgården», «Igelkotten» senioru mājas senioriem ar īpašām vajadzībām, viņu ikdienas dzīvi, iespēju būt aprūpētiem. Interesantas diskusijas raisījās senioru aprūpes centrā «Norrgläntas», kur speciālistes tikās ar pilsētas sociālā darba vadītāju.

Salīdzinot ar Latvijas sociālo sistēmu, Zviedrijā tā neapšaubāmi ir sakārtotāka, cilvēkiem saņemt dažādus pakalpojumus ir vieglāk. Zviedrijā ir daudz gan valsts, gan privāto aprūpes namu senioriem un tas šķiet normāli, ka cilvēks gados pārdod visu iedzīvi un mūža nogali pavada vietā, kur viņam nav jājūtas vientuļam un pamestam, kur ir aprūpe, sarunas, līdzīgas problēmas un sapratne.

Dina Meļķe un Sigma Strautmale secināja, ka visinteresantākais bijis Katrineholmas tehniskās koledžas apmeklējums. Iecavnieces guvušas vērtīgus iespaidus un izpratni par to, kā tiek sagatavoti aprūpētāji un medmāsas. Notikušas sarunas ar 1. kursa topošajiem speciālistiem, kā arī bijusi iespēja praksē apskatīt viņu apmācību un pašām iesaistīties apmācības procesā. Gūto pieredzi kaut daļēji būs iespējams izmantot, veidojot dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sigma Strautmale, Ineta Bramane
Lapas informācija atjaunota:    16.10.2018
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4