Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Īstenots projekts pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvē

20.12.2018 0

Projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve” (Nr. 17-06-A00403-000085) administrē Lauku atbalsta dienests pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta ietvaros pārbūvēti novadgrāvji ar kopējo garumu 3880 m Iecavas novada Zālītē un pie Iecavas novada Sila kapiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 89661,44 EUR. Projekts tika īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 62821,20 EUR jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet pašvaldības finansējums sastādīja 26840,24 EUR.

Sintija Kalēja
pašvaldības projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    28.12.2018
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE