Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Informācija dzīvokļu īpašniekiem par iespēju piedalīties dzīvojamo māju renovācijas procesā

14.02.2019 0

Ir jau februāra vidus un gaisā var sajust pavasara tuvošanos. Var teikt, ka šī ziema nav bijusi īpaši auksta, tomēr, neatkarīgi no gaisa temperatūras aiz loga, ir patīkami, ja istabā ir silti un mājīgi.

Privātmājās viss ir šo māju īpašnieku rokās, bet daudzdzīvokļu mājās ir citādi - tās ir būvētas pirms laba laika, tiek piegādāts siltums (kādam par maz, kādam par daudz) un par to prasa samaksāt. Ja tomēr istabā ir par aukstu, iedzīvotājiem nākas lūgt palīdzību vai informāciju SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”. Reizēm izskan jautājums: kad siltinās mūsu māju. Un tieši par daudzdzīvokļu māju siltināšanas gaitu Iecavā vēlamies informēt iedzīvotājus.

Māju siltināšana šaurākā nozīmē jeb renovācija plašākā nozīmē atbilstoši šāda projekta saturam ir būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju.

Lai renovētu daudzdzīvokļu māju, šajā mājā esošo dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojas par vēlmi veikt šādu renovāciju. Vispirms kopsapulcē ir jāvienojas par pirmo soli – veikt ēkas energoauditu, kas ir sistēmas (ēkas) apsekošanas un analīzes procedūra. Tās mērķis ir noteikt enerģijas plūsmas sistēmā, atrast un izvērtēt enerģijas taupīšanas iespējas, kā arī veikt ēkas tehnisko apsekojumu, kurā nosaka būves bojājumu apjomu un atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešams, lai vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašniekiem piekristu šādu pētījumu veikšanai.

Pēc tam, kad ir veikts ēkas energoaudits un tehniskā apsekošana, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce iepazīstas ar tehnisko atzinumu, kurā ir izstrādāti ieteikumi nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai varētu normāli ekspluatēt ēku. Šai kopsapulcei ir jālemj par renovācijas projekta izstrādi.

Renovācijas projekts atkarībā no mājas tehniskā stāvokļa var sastāvēt no dažādu darbu kompleksa, tai skaitā:

 • Ēkas siltināšana (sienas, jumts, pagrabs, cokols u.c.)
 • Koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa
 • Apkures sistēmas atjaunošana vai pārbūve
 • Karstā ūdens sistēmas atjaunošana vai pārbūve
 • Mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar siltuma atguvi
 • Kāpņu telpu un palīgtelpu remonts
 • Elektroapgādes sistēmas atjaunošana
 • Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
 • Teritorijas labiekārtošana u.c. darbi.

Jautājums, kas interesē visus: cik tas maksā un kur ņemt naudu. Uz šo jautājumu atbildi iespējams gūt, veicot izpildāmo darbu izsoli. Atbilstoši būvniecības tirgū esošai situācijai – līdzīgu piedāvājumu skaitam, materiālu cenām, projekta sarežģītībai un citiem būvniecības cenas ietekmējošiem apstākļiem, pretendenti iesniedz savus cenu piedāvājumus. Tad var aprēķināt projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu. Un tomēr, dzīvokļu īpašniekus interesē atbilde uz daudz konkrētāku jautājumu: cik daudz būs jāmaksā katra dzīvokļa īpašniekam.

Šeit vispirms jāpaskaidro, ka dzīvojamo māju renovācijas projektu līdzfinansēšanai ir pieejami Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi. Turklāt, jo lielāku siltumenerģijas ekonomijas efektu iespējams iegūt, realizējot renovācijas projektu, jo lielāka daļa no nepieciešamā finansējuma tiek saņemta no Eiropas Savienības fondiem (līdz pat 50% no projekta izmaksām). Pārējo daļu iespējams aizņemties bankā vai kādā citā finanšu institūcijā. Protams, pastāv iespēja attiecīgo daļu samaksāt visu uzreiz no personīgiem uzkrājumiem, tādējādi samazinot aizņemamo līdzekļu daļu. Līdz šim SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ir izveidojusies sadarbība gan ar SWEDBANK, gan ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM, kas nodrošina finansējumu dzīvojamo māju renovācijas projektu realizācijai.

Tātad, zinot, kādas ir renovācijas projekta kopējās izmaksas, cik daudz līdzekļu būs iespējams iegūt no Eiropas Savienības fondiem, atkarībā no dzīvokļa platības iespējams aprēķināt katra dzīvokļa īpašnieka finansiālo līdzdalību, kas viņam būs nepieciešama turpmāko 10-20 gadu laikā.

Saskaņā ar ALTUM datiem dzīvojamo māju renovēšanas atbalsta programmā šai institūcijai kopumā Latvijā pašreiz iesniegti 438 pieteikumi, kuros kopējā Eiropas Savienības atbalsta summa sasniedz 79 miljonus no pieejamajiem 156 miljoniem eiro. Tātad joprojām pastāv iespējas saņemt finansiālu palīdzību šādu projektu realizācijai. Šī iemesla dēļ SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” aicināja 13 apsaimniekojamo māju vecākos (Rīgas ielas 15, 19, 21, 25a, 41; Sporta ielas 1; Tirgus ielas 2b, 2c, 7a; Edvarta Virzas ielas 25, 26, 27 un Zemgales ielas 13) aptaujāt māju iedzīvotājus par interesi spert pirmo soli mājas renovācijā un veikt mājas energoauditu un tehnisko apsekošanu. Aptaujas rezultāts – vairums māju iedzīvotāju ir par energoaudita veikšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Diemžēl trīs māju iedzīvotāji nav pauduši savu viedokli.

Kāds rezultātā ir ieguvums no mājas renovācijas?

Vispirms, protams, tas ir silts mājoklis, turklāt tik silts, cik atsevišķu dzīvokļu iedzīvotājiem pašiem liekas nepieciešams, jo to var nodrošināt iespēja individuāli regulēt siltuma patēriņu. Otrkārt, nepārmaksāt par patērēto siltumu – jo mazāk patērē, jo mazāk maksā. Turklāt nosiltinātas mājas apsildīšanai arī kopumā nepieciešams mazāks siltuma daudzums nekā nesiltinātai mājai. Treškārt, tā ir sakopta vide: glīts mājas ārējais krāsojums, jauni logi, durvis, stiklotas lodžijas un citas lietas, kas dara māju glītu. Ceturtkārt, paaugstinās dzīvokļu vērtība. Pieredze rāda, ka ekonomiskā un sakoptā mājā dzīvokļu cenas ir augstākas.

Protams, nevar aizmirst, ka par visiem šiem ieguvumiem ir jāmaksā. Naudas izteiksmē visi šie ieguvumi ir daudz vērtīgāki, nekā tā renovācijas finansējuma daļa, kuru dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā.

Līdz šim Iecavā jau ir renovētas vairākas SIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība” apsaimniekošanā esošās mājas, tai skaitā Skolas iela 1, Skolas iela 2, Dārza iela 4, Baldones iela 2B. Tāpēc ir iespējams novērtēt ieguvumus no veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem. Kā piemēru varam apskatīt Skolas ielas 2 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.

Pilnvarojuma līgums ar apsaimniekotāju SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” tika noslēgts 2011. gada martā, bet dzīvojamās mājas siltināšana tika veikta 2012. gada rudenī. Energoefektivitātes pasākumu ietvaros tika veikts:

 

 • fasāžu un gala sienu siltumizolēšana;
 • cokola siltumizolēšana;
 • divstiklu logu koka rāmjos nomaiņa;
 • kāpņu telpu un pagraba logu koka rāmjos nomaiņa;
 • lodžijas iestiklošana;
 •  ārdurvju nomaiņa;
 • bēniņu pārsegumu siltināšana;
 • pagraba pārsegumu siltināšana;
 • apkures un karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 2 renovācijas darbu izpildei tika izmantoti šādi līdzekļi:

- kredīts AS Swedbank uz 10 gadiem iedzīvotāju iemaksu segšanai 234 911,26 EUR,

- Eiropas Savienības ERAF līdzfinansējums 147 168,27 EUR.

  Kopā - 382 079,53 EUR.

 

Katram dzīvoklim noteiktā kredīta daļa ir atšķirīga. To noteica konkrētos dzīvokļos veikto darbu apjoms – atšķirīgais dzīvokļos logu un radiatoru skaits. Daļa logu, radiatoru un karstā ūdens cirkulācijas radiatoru bija nomainīti pirms dzīvojamās mājas renovācijas. Dzīvokļu platības arī ir atšķirīgas. Tādēļ renovācijas izmaksas uz vienu dzīvokli svārstījās no 64 līdz 85,88 EUR/m². Svarīgi pieminēt, ka 15% dzīvokļu īpašnieku sava īpašuma renovācijas izmaksu daļu samaksāja vienā maksāšanas reizē, tādējādi samazinot kopējo kredīta daļu.

 

 Siltumenerģijas ekonomiju Skolas ielas 2 raksturo šādi dati:

Gads

Siltumenerģijas patēriņš MWh gada laikā

2011 renovācija nav veikta

541

2012 renovācija uzsākta

484

2013 renovācija pabeigta

320

2014 renovēta māja

294

2015

282

2016

320

2017

301

2018

315

 

Protams, siltumenerģijas patēriņu ietekmē arī gaisa temperatūra ziemas laikā. Tomēr kopumā šie dati liecina, ka siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos gados ir samazinājies būtiski – vidēji par 44%.

Svarīgi atzīmēt, ka renovācijas ietvaros ņemtais kredīts ir saistošs visai ēkas dzīvokļu īpašnieku kopībai un tā atmaksāšana ir obligāta. Kredīta atmaksas regularitāte un savlaicīgums ietekmē pārējos mājas uzturēšanas izdevumus. Diemžēl daži renovēto māju dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka par mājas renovāciju var nemaksāt. Šobrīd, izskatot jauno iesniegto renovācijas projektu finansēšanas iespējas, gan banka, gan ALTUM izvērtē iedzīvotāju maksātspēju un maksājumu disciplīnu. Dažādu banku nosacījumi ir līdzīgi, piemēram, AS Swedbank nosaka, ka šai maksājumu disciplīnai ir jābūt ne zemākai par 95%. Neapmierinošas maksātspējas gadījumā finansējums netiek piešķirts, līdz ar to projekts netiek realizēts.

Darbs pie renovācijas projektu realizācijas Iecavā turpinās. Tuvojas nobeigumam nepieciešamo dokumentu sagatavošana SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” un ALTUM, lai šajā pavasarī varētu sākties dažu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācija:

- dzīvojamām ēkām Sila ielā 8 un Tirgus ielā 9 pašreiz norit pēdējie saskaņošanas darbi par granta pieteikumu starp AS Swedbank, ALTUM un SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”,

- dzīvojamā ēka Sila ielā 12 ir mazu solīti priekšā. Pašreiz ar AS Swedbank tiek saskaņota otrā kopsapulces protokola prasības. Tajā tiks atrunātas visas ar renovāciju saistītās izmaksas. Marta sākumā SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” plāno tikties ar Sila ielas 12 dzīvokļu īpašniekiem, lai balsotu par renovācijas izmaksām. Šeit jāatzīmē, ka AS Swedbank prasība – nepieciešams, lai 85% dzīvokļu īpašnieku atbalstītu ar projekta realizāciju saistītās izmaksas.

 Par dzīvojamām ēkām Tirgus ielā 5 un Tirgus ielā 3 SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” iesniegusi ALTUM visu tehnisko dokumentāciju. ALTUM to ir apstiprinājis. Šobrīd nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņemtu lēmumu par vai pret renovāciju.

Dzīvojamai mājai Edvarta Virzas ielā 28 ir atlicis izstrādāt apkures sistēmas renovācijas projektu. Nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienotos ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” par to, vai šī projekta izstrādi veic paši mājas iedzīvotāji vai to deleģē izstrādāt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Visu iepriekš minēto uzsākto projektu turpmāko likteni nosaka dzīvokļu īpašnieku vēlme kaut ko darīt vai nedarīt. Daudzdzīvokļu mājās šādus lēmumus pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Tādēļ ļoti būtiski, lai uz šādām sapulcēm ierastos pēc iespējas vairāk dzīvokļu īpašnieku, un, ja ir vēlēšanās veikt mājas renovāciju, šādu lēmumu vajadzētu atbalstīt vairumam.

Marta Akermane–Šimiņa
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    14.02.2019