Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Par daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādi (mainīta sanāksmes norises vieta)

20.02.2019 2

Aicinām iepazīt plānoto iekšpagalmu pārbūves darbu aprakstu un grafisko materiālu. Projekta skices apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 13. martā plkst.18.00 Iecavas kultūras namā.

Projektā iekļautās teritorijas robežas (pa iedomātu līniju) – Rīgas iela, Sporta iela, Edvarta Virzas iela.

 

Projekta realizācijas norise

Projektu paredzēts īstenot vairākās būvniecības kārtās 4-5 gadu periodā.

 

Projekta mērķis

Sakārtot vidi daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos, uzlabojot automašīnu novietošanas un satiksmes organizāciju projekta teritorijā, kā arī veidojot gājējiem piemērotu infrastruktūru.

 

Galvenie uzdevumi:

 • novērst haotisku automašīnu izvietojumu ceļu malās un zaļajā zonā, kas apgrūtina iekšpagalmu piebraucamo ceļu un ielu tīrīšanu un ēku ārējo komunikāciju apkopi;
 • novērst automašīnu novietošanu pretī ēku ieejas mezgliem, lai ekstremālās situācijās glābšanas dienestu transportam (neatliekamā medicīniskā palīdzība, policija, ugunsdzēsēji, gāzes avārijas dienests) nodrošinātu netraucētu piekļuvi.

 

Projektā plānots VEIKT:

 • iebraucamo ceļu un ielu platuma korekcijas atbilstoši LV standarta prasībām, kā arī vietās, kur tiks izbūvēti paplašinājumi automašīnu novietošanai;
 • esošo stāvlaukumu labiekārtošanu, jaunu stāvlaukumu un stāvvietu izbūvi, radot papildu stāvvietas vieglajām automašīnām;
 • ierīkot atbilstošus satiksmes organizācijas līdzekļus (ceļa zīmes, horizontālos apzīmējumus un ātrumvaļņus);
 • esošā iekšpagalmu apgaismojuma atjaunošanu un jauna apgaismojuma izbūvi vietās, kur tas nepieciešams;
 • bojāto komunikāciju nomaiņu zem piebraucamo ceļu un ielu laukumiem;
 • esošo gājēju celiņu pārbūvi un jaunu izbūvi;
 • teritorijas apzaļumošanu.

 

Aicinām ierosinājumus un iebildumus līdz šā gada 8. martam sūtīt uz e-pasta adresi: diana.goldmane@iecava.lv.

Komentāri - 2

 • 20.02.2019 13:57
  Artūrs Lataks
  Kā pēdējais punkts ir minēta "teritorijas apzaļumošana", bet plānā var redzēt vienīgi, ka tiek plānots izcirst ~20 koku, nekādi apzīmējumi par plānotiem apzaļumošanas darbiem nav redzami. Kas īsti tiek plānots "teritorijas apzaļumošanas" ietvaros?
  Pievienotas atbildes: 1
 • 20.02.2019 15:38
  Iecavas novads
  Labdien! Šī ir būvprojekta pirmatnējā skice, kurā dažādas detaļas, tai skaitā apzaļumošanas darbi, nav parādīti. Projekta īstenošanas laikā jauni koki tiks stādīti.
   
Autorizējies, lai komentētu, izmantojot:
Lapas informācija atjaunota:    11.03.2019