Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Tiekoties ar iedzīvotājiem, diskutē par daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanu

14.03.2019 1

13. marta vakarā Iecavas kultūras namā pašvaldības pārstāvji tikās ar novada iedzīvotājiem, lai apspriestu daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas projekta skici un uzklausītu iebildumus un ierosinājumus.

Tiekoties ar iedzīvotājiem, diskutē par daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanu
FOTO: Diāna Goldmane

Pirms neilga laika pašvaldība izsludināja informāciju, ka ir tapusi projekta skice teritorijas labiekārtošanas darbiem pie vairākām daudzdzīvokļu mājām, kas atrodas Rīgas, Sporta, Tirgus un Edvarta Virzas ielas teritorijā. Ņemot vērā, ka tas ir liels projekts, ko apstiprināšanas gadījumā īstenotu vairākās būvniecības kārtās 4-5 gadu periodā, ir svarīgi izprast un uzklausīt iedzīvotāju vēlmes, vajadzības un idejas.

«Problēmas ar automašīnu novietošanu Iecavas centrā ir jau sen, regulāri saņemam iedzīvotāju sūdzības un lūgumus meklēt risinājumu. Tiesa, ir arī iedzīvotāju daļa, kas uzskata, ka papildus stāvvietas nav nepieciešamas. Kā rast risinājumu, kas būtu visiem pa prātam?» sarunu ievadīja Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks. «Mums ir dažādas idejas, kā paaugstināt drošības līmeni un dzīves kvalitāti ciematā, taču ir svarīgi tikties un par to runāt ar iedzīvotājiem.»

Galvenie šī projekta uzdevumi ir novērst haotisku automašīnu izvietojumu ceļu malās un zaļajā zonā, kas apgrūtina iekšpagalmu piebraucamo ceļu un ielu tīrīšanu, un novērst automašīnu novietošanu pretī ēku ieejas mezgliem, lai ekstremālās situācijās glābšanas dienestu transportam nodrošinātu netraucētu piekļuvi ēkai.

Ierosinājumi ir

Klātesošie ieteica plānu vēl vairāk papildināt ar satiksmes drošību veicinošiem elementiem, piemēram, izvietot papildu ātrumvaļņus, izbūvēt jaunus vai atjaunot esošos gājēju celiņus, uzstādīt ceļa zīmes, vairākos ielu posmos satiksmi organizēt tikai vienā virzienā. Tāpat iedzīvotāji izteica savas idejas, kur varētu izbūvēt vēl vairāk autostāvvietu un kur to labāk nedarīt.

Daži vecāka gada gājuma cilvēki gan izteica savus iebildumus pret to, ka visa plānā iezīmētā teritorija pēc projekta īstenošanas izskatīsies pēc liela, pelēka laukuma un ka nebūtu prātīgi vēl vairāk samazināt zaļo zonu pie mājas. «Vai tiešām mūsdienās cilvēki ir tik slinki, ka visām autostāvvietām ir jābūt zem dzīvokļu logiem? Vai tiešām aiziet simt metrus tālāk ir grūti?» vaicāja vairāki iecavnieki. Domes priekšsēdētājs viņus mierināja skaidrojot, ka pašreizējā plānā nav iezīmēta teritorijas apzaļumošana, tādēļ pašlaik ir grūti spriest, kāds būs gala rezultāts.

Savukārt tie, kam iespēja novietot automašīnu ir aktuāla, bilda, ka no lielas daļas zaļās zonas ap māju tāpat nav īpašas jēgas un ka mūsdienās dzīve ir tik dinamiska, ka cilvēkiem nav vēlmes tērēt savu laiku, lai liktu automašīnu kaut kur tālāk. Problēmu rada arī drošības sajūtas trūkums, tādēļ arī gribas dzīvot tā, lai savu automašīnu pa dzīvokļa logu var uzraudzīt.

Kas finansēs projektu?

A.Mačeks skaidroja, ka pagaidām vēl ir neskaidrības par īpašumtiesībām un to, kā projekts tiks finansēts – simtprocentīgi no pašvaldības budžeta vai arī katras iesaistītās mājas iedzīvotājiem būs jāveic līdzmaksājums. «Ir iedzīvotāji, kas nav apmierināti ar pašvaldības ieceri budžeta līdzekļus ieguldīt īpašumā, kas nepieder pašvaldībai. Tomēr ir jāsaprot, ka iedzīvotāji paši par saviem līdzekļiem tāda apmēra labiekārtošanas darbus veikt nespēs un mums ir jādomā par attīstību, sakārtotu vidi un dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā,» piebilda A.Mačeks.

Nākamais solis būs esošās skices papildināšana, pēc kā pašvaldībai būs jāsaņem katras mājas piekrišana projekta realizēšanas uzsākšanai. Ja kāda māja atļauju nesniegs, tās teritorijā labiekārtošana netiks veikta.

Projekta ietvaros plānots veikt iebraucamo ceļu un ielu platuma korekcijas atbilstoši standarta prasībām, tiks izbūvēti jauni stāvlaukumi un stāvvietas, bet esošie – labiekārtoti. Projekts paredz arī jaunu apgaismojumu, ceļa zīmes, gājēju celiņus un teritorijas apzaļumošanu.

Diāna Goldmane
Lapas informācija atjaunota:    14.03.2019