Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldībām jāsniedz viedoklis par administratīvi teritoriālo reformu

15.04.2019 0

10. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rīkoja pašvaldību reformas prezentācijas pasākumu, kura laikā ministrs Juris Pūce klātesošos un interneta tiešraides vērotājus iepazīstināja ar izstrādātajiem pašvaldību izveides kritērijiem un uz to pamata tapušo administratīvi teritoriālā iedalījuma karti. Tajā Iecavas novads ir attēlots kā daļa no Bauskas novada.

Pašvaldībām jāsniedz viedoklis par administratīvi teritoriālo reformu
FOTO: Publicitātes

Tajā pašā dienā visas Latvijas pašvaldības saņēma informatīvo ziņojumu «Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli». Katrai pašvaldībai līdz 16. aprīlim Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS) ir jāsniedz atzinums par informatīvo ziņojumu, savukārt LPS savs viedoklis VARAM jāiesniedz līdz 18. aprīlim.

Iecavas novada domes deputāti kopā ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem strādā pie atzinuma izveides, kurā argumentēti pamato, kādēļ neatbalsta administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un Iecavas novads nebūtu jāpievieno Bauskas novadam.

Atzinumā teikts, ka:

  • Iecavas novadu paredzēts apvienot ar Rundāles, Vecumnieku un Bauskas novadu, taču tas neatbilst Iecavas novada ekonomiskajai izaugsmei, iedzīvotāju interesēm un novada iedzīvotāju tiesībām pašiem lemt par novada nākotni;
  • Iecavas novads atbilst šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka kritērijus, kādam jābūt novadam gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan pakalpojumu pieejamības ziņā;
  • Iecavas novada dome uzskata, ka reforma ir turpināma, piedāvājot apvienot tās pašvaldības, kuras neatbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā jau šobrīd definētajām novadu prasībām (neatbilst 57 novadi);
  • Domei nav skaidrs, kā reforma varētu uzlabot novada ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, ja, piemēram, pēc novadu teritorijas attīstības līmeņa indeksa Iecavas novads, kurš ir 24. vietā novadu pašvaldību vidū, tiks pievienots Bauskas novadam, kurš ir 50. vietā (2017. gada dati);
  • VARAM piedāvātā reforma paredz tikai administratīvo teritoriju reformu bez nopietna pamatojuma un izvērtējuma, un nav skaidri tās ieguvumi ne ilgtermiņā, ne īstermiņā.

 

«Ja reforma būs tāda, kādu mums tagad to prezentē, Iecavas novadā gaidāmas lielas pārmaiņas. Ir loģiski secināt, ka reformas rezultātā mēs zaudēsim savu identitāti un novada attīstība apstāsies, jo lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīti reģionālās nozīmes attīstības centra vajadzībām, kas mūsu gadījumā būtu Bauska,» situāciju komentē Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks. «Satrauc tas, ka novadu apvienošanas gadījumā iedzīvotājiem varētu pasliktināties dažādu pakalpojumu pieejamība. Vai Iecavā saglabāsies pašlaik esošās iestādes (veselības centrs, Mūzikas un mākslas skola, sporta skola, sociālais dienests) un pakalpojumi? Vai mūsu iestāžu uzturēšana lielajā novadā būs ekonomiski izdevīga? Ņemot vērā, ka ikdiena lielai daļai iedzīvotāju vairāk saistās ar Rīgu, māc šaubas par to, ka iedzīvotāji pēkšņi mainīs savus paradumus un pakalpojumus, kuri vairs nebūs pieejami Iecavā, dosies saņemt uz Bausku.»

Pavisam nesen Iecavas novada pašvaldības sociālo tīklu kontos un mājaslapā notika neliela aptauja par to, kādam būtu jābūt Iecavas novadam pēc reformas īstenošanas. Aptaujā piedalījās 415 cilvēki, no kuriem vairāk nekā 80% uzskata, ka Iecavas novadam jāpaliek līdzšinējās administratīvajās robežās.

Konkrētu atbilžu uz jautājumiem nav

Piektdien, 12. aprīlī, Gulbenē norisinājās kārtējā Latvijas Novadu apvienības rīkotā Novadu diena, kas šoreiz bija veltīta tieši administratīvi teritoriālajai reformai. Pasākumā piedalījās arī VARAM ministrs Juris Pūce, Iecavas novadu tajā pārstāvēja pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.

«Ministrs stāstīja par jau vairākkārt dzirdētajiem reformas mērķiem, uzdevumiem, par skolu tīkla un veselības sistēmas optimizāciju, taču konkrētas atbildes uz jautājumiem, kas visvairāk interesēja pasākuma apmeklētājus, nesaņēmām. Kāda jēga ir braukāt apkārt, tikties un runāt, ja nekas jauns un konkrēts netiek pateikts?» situāciju vērtē M. Veinbergs.

«Ir skaidrs, ka, veidojot jauno novadu karti, nav ņemts vērā Latvijas autoceļu tīkls. Daudzviet ceļš uz iezīmētajiem reģionālās nozīmes attīstības centriem ir sliktas kvalitātes un ceļā tiek pavadīts pārāk daudz laika. Vai tā tiek domāts par iedzīvotājiem un viņu ērtībām? Par lauku reģionu attīstību? Vai tiešām ministrs domā, ka cilvēki vēlēsies dzīvot laukos, ja viņiem nebūs pieejami pirmās nepieciešamības pakalpojumi?

Valdība vēlas, lai pašvaldības domā par investoru piesaisti uzņēmējdarbības veicināšanai, iedzīvotāju piesaisti konkrētai teritorijai un demogrāfiskās situācijas uzlabošanu valstī. Bet, vai šie jautājumi vispirms nebūtu jārisina valstiskā līmenī? Uz visiem šiem jautājumiem atbilžu no atbildīgajām amatpersonām nav.»

Jau vēstīts, ka Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu «Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu», kas paredz līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Ar VARAM informatīvo ziņojumu var iepazīties ŠEIT.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    15.04.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m