Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Vairums iedzīvotāju atbalsta pilsētas statusa piešķiršanu

26.04.2019 0

Trešdien, 24. aprīlī, Iecavas kultūras namā notika publiskās apspriešanas sapulce «Par Iecavas novada pilsētas statusa noteikšanu Iecavas ciemam». Pasākums pulcēja vairāk nekā 40 interesentu.

Vairums iedzīvotāju atbalsta pilsētas statusa piešķiršanu
FOTO: A. Kļaveniece

Jautājums par pilsētas statusa iegūšanu kļuvis aktuāls, kopš valdība izvirzījusi mērķi veikt administratīvi teritoriālo reformu un apvienot novadus. Pilsētas statuss ne tikai celtu Iecavas un tās iedzīvotāju pašapziņu, veicinātu Iecavas atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā. Šādi, iespējams, izdotos saglabāt pašvaldības administratīvā centra funkcijas arī nākotnē pēc gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas, kas paredz, ka novadā jābūt pilsētai. Tāpat būtu svarīgi, lai pakalpojumu centrs ir vistuvākajā pilsētā – Iecavā - un neveidotos situācija, ka pakalpojumi kļūst grūtāk sasniedzami tādēļ, ka tie pārcelti uz citu, attālāku pilsētu.

Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir paredzēta Iecavas ciema iespējamā statusa maiņa uz pilsētu. Iecava pilsētas statusam atbilst pēc visiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem kritērijiem - Iecava ir novada izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un komercdarbības centrs ar attīstītu infrastruktūru un ielu tīklu. 2019. gada 1. janvārī Iecavas novadā dzīvoja 9019 iedzīvotāji, no tiem Iecavas ciemā aptuveni 5700.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību šī svarīgā jautājuma izlemšanā, 26. marta domes sēdē deputāti nolēma, ka pašvaldībai ir jārīko priekšlikuma publiskā apspriešana iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai. Vēl līdz 30. aprīlim iedzīvotāji aicināti izteikt savu viedokli par Iecavas novada pilsētas statusa noteikšanu Iecavas ciemam. Aptaujas anketu var:

• saņemt, aizpildīt un iesniegt Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā vai Administratīvajā nodaļā 2. stāvā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, novada bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs vai lejuplādēt šeit;

• elektroniski aizpildīt šeit.  

Līdz 24. aprīlim pašvaldībā bija saņemtas 765 anketas, pēc kurām var spriest, ka vairāk nekā 80% iedzīvotāju atbalsta pilsētas statusa noteikšanu.

Sanāksmē domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks pastāstīja par Iecavas atbilstību pilsētas statusa iegūšanai, paredzamajiem ieguvumiem un iespējamajiem zaudējumiem. Vairākās anketās respondenti norādījuši, ka viņus satrauc nekustamā īpašuma nodokļa palielinājums. A. Mačeks skaidroja, ka pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta speciālistu skaidrojums, kurā sacīts, ka spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 «Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam». Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanai kadastrālās vērtības nemainīsies. Nosakot kadastrālo vērtību bāzi, tiek ņemta vērā nekustamā īpašuma tirgus situācija, nevis teritorijas statuss. Tā kā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze atbilst nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim 2012./2013. gadā, tad ar jaunas vērtību bāzes un aprēķinu kritēriju izstrādi iespējamas kadastrālo vērtību izmaiņas visiem īpašumiem.

Arī vairums sanāksmes dalībnieku izteica atbalstu pilsētas statusa noteikšanai. 

«Mēs, Iecavas iedzīvotāji, jūtamies pazemoti. Domāju, ka visi esam apmierināti ar to, kā dzīvojam Iecavas novadā, bet tagad piespiedu kārtā mums jāpievienojas zemākam līmenim. Alternatīva būtu drīzāk skatīties Rīgas virzienā. Redzot, kā Pūces kungs virza administratīvo reformu, nožēloju, ka balsoju par «Attīstībai Par», jo «Attīstībai Par» ir attīstībai pret, un iedzīvotāji būs zaudētāji. Mums, iecavniekiem, ir jādomā par to, kā cīnīties par Iecavas novada saglabāšanu. Es esmu par pilsētas statusa piešķiršanu Iecavai, jo, ja mums atņems novadu, tad paliks vismaz pilsēta,» sacīja Uģis Zāģers.

«Kāds ir reformas mērķis? Es uzskatu, ka viens no mērķiem ir attālināt pilsoņu varu no savas pašvaldības. Lielajā novadā mūsu ietekme būs niecīga,» savu viedokli pauda Imants Sūna, kurš atbalsta pilsētas statusa piešķiršanu un salīdzina to ar automašīnas rezerves riteni - nav īsti vajadzīgs, bet rada drošības sajūtu. «Ja būs pilsēta, mums būs lielākas iespējas, ka Iecavas novads paliek nemainīts. Šobrīd vietā ir pasaka par divām vardītēm, kas iekrita krējuma krūzē. Viena nolēma necīnīties par ārā tikšanu un noslīka, bet otra peldēja, kamēr sakūla sviesta pikuci, uz kura pakāpties, un izlēca ārā. Arī mums ir jācīnās pašiem par sevi, jo no malas to neviens nedarīs.»

Iecavas novada dome par pilsētas statusa noteikšanu varētu lemt maija beigās pēc iedzīvotāju aptaujas rezultātu izvērtēšanas. Šis process gan varētu krietni ieilgt, ja, reģistrējot pilsētas robežas Valsts zemes dienestā, tās nāktos precizēt, nevis atstāt esošā ciema robežās.

Jāpiebilst, ka Koknesē līdzīga aptauja jau beigusies un tajā 83% aptaujāto atbalstīja Kokneses ciema pārtapšanu par pilsētu. Pašvaldības lēmumam vēl būs nepieciešams Ministru kabineta apstiprinājums, bet galīgo vārdu par pilsētas statusa piešķiršanu teiks Saeima ar atsevišķu likumu.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    26.04.2019
TWITTER
Iecavas novads
27 okt
‼️Covid-19 izplatības dēļ Iecavas novada pašvaldības administrācija apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma… https://t.co/sgNy4n4wAt