Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Paplašina centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu

24.05.2019 0

Šogad aktīvi turpinās būvdarbi SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» īstenotajā projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta».

 

Realizējot projektu, tiks paplašināts sadzīves kanalizācijas tīkls, kas ļaus samazināt vides piesārņojumu Iecavas aglomerācijā. Iecavas iedzīvotāju radītie notekūdeņi tiks savākti un nogādāti uz atbilstošu attīrīšanas vietu. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar ūdens piegādes pārtraukumiem, izraktām tranšejām, troksni, satiksmes ierobežojumiem un citām neērtībām, taču būvnieki cer uz iedzīvotāju sapratni. Projekta būvdarbus veic personu apvienība SIA «Būvuzņēmēju apvienība» un SIA «Kvintets M».
Kopumā projekta gaitā paredzēts izbūvēt jaunus pašteces sadzīves kanalizācijas tīklus vairāk nekā 10 km garumā; izbūvēt jaunus kanalizācijas spiedvadus 1 km garumā; izbūvēt piecas kanalizācijas sūknētavas; nomainīt daļu veco ūdensvadu un izbūvēt jaunus ūdensvada tīklus – kopā vairāk nekā 10 km garumā; atjaunot asfalta segumu uz ielām apmēram 6 km garumā; atjaunot grants-šķembu maisījuma segumu uz ielām apmēram 3 km garumā.

2018. gadā maģistrālie kanalizācijas un ūdensvada tīkli izbūvēti projekta 1. posmā: Zemgales ielā no Edvarta Virzas ielas līdz Tirgus ielai, posmā no Klusās
ielas 4 līdz Zemgales ielai, Dārza ielā no Edvarta Virzas ielas līdz Zemgales ielai un posmā no Zemgales ielas 2 līdz Tirgus ielai. Šajos ielu posmos atjaunots arī asfalta segums, izņemot Zemgales ielas posmu no Dārza ielas līdz Tirgus ielai, jo tajā šogad paredzēts realizēt lietus kanalizācijas izbūves projektu un nebūtu lietderīgi uzklāt asfaltu un pēc tam to atkal uzrakt.

Šī gada pavasarī maģistrālie kanalizācijas un ūdensvada tīkli izbūvēti projekta 4. posmā: Robežu ielā no 34. nama līdz Baldones ielai, Viļa Plūdoņa ielā no Vītolu ielas līdz Rūpniecības ielai, Vītolu ielā no 7. nama līdz Baldones ielai un Rūpniecības ielas posmā no SIA «Jaunpagasts Plus» ražotnes līdz Robežu ielai. Pašlaik vēl tiek izbūvēti kanalizācijas pieslēgumi privātīpašumiem. Tuvākā mēneša laikā ir plānots atjaunot asfalta segumu vietās, kur tas bija iepriekš; atjaunots tiks arī būvniecības laikā bojātais grants-šķembu segums.   
Kopš maija sākuma rit projekta 5. posma būvniecības darbi - tiek izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli Pārupes ielas posmā no 6. līdz 16. namam. Līdz šim Pārupes ielas iedzīvotājiem centralizētie tīkli nebija pieejami - ne ūdensvads, ne kanalizācija. Lai savienotu inženierkomunikācijas ar Iecavas centru, zem Iecavas upes tīklu izveide notiks, pielietojot grunts caurduršanas metodi.

Projekta 2. un 3. posma būvniecību plānots uzsākt vasaras otrajā pusē, un tad būvniecība skars Lauku, Zemgales, Dzirnavu, Raiņa, Dzintara, Kļavu un Baldones ielu.  

Plānots, ka, projektam noslēdzoties, kanalizācijas tīklam tiks izveidoti 255 jauni pieslēgumi, un šīs izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem. Iedzīvotājiem, kuri vēlas savā īpašumā no jauna izveidot pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam, par to jāmaksā pašiem.

Par iespēju pieslēgties pie Iecavas ciema centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jāsazinās ar ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu (tālr. 29293932).

Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta» (Nr. 5.3.1.0/17/I/016). kopējās izmaksas ir 3 343 300,59 EUR bez PVN, no kurām 1 874 760,00 EUR - ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Projekta īstenošanas ilgums ir četri gadi jeb 48 mēneši (no 2018. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim).

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    29.07.2019