Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Vai atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?

03.06.2019 0

Iecavas novada dome no 2019. gada 3. jūnija līdz 1. jūlijam izsludina publisko apspriešanu jautājumā «Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?». Publiskās apspriešanas sapulce notiks 13. jūnijā plkst. 18.00 Iecavas kultūras namā.

Publiskā apspriešana tiek izsludināta, pamatojoties uz Iecavas novada domes 28.05.2019. lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā «Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?», prot. Nr. 10, 14.p.

Publiskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Iecavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām.

Aptaujas anketu drukātā veidā var saņemt, aizpildīt un iesniegt Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1.stāvā vai Administratīvajā nodaļā 2.stāvā Skolas ielā 4-40, Iecavā, novada bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs. Saite uz aptaujas elektronisko versiju: https://forms.gle/WmxTQRRZC31YhTP57 ; aptaujas veidlapa drukāšanai: šeit. Tiks ieskaitītas tikai Iecavas novadā deklarēto iedzīvotāju sniegtās atbildes!

Jau vēstīts, ka Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu «Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu», kurš paredz līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kuras spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Aplūkojot VARAM izstrādāto administratīvi teritoriālā iedalījuma karti, redzams, ka Iecavas novada administratīvo teritoriju ir paredzēts apvienot ar Bauskas, Vecumnieku un Rundāles novadu, par reģionālās nozīmes attīstības centru nosakot Bauskas pilsētu. Tomēr Iecavas novada dome uzskata: jo lielāka ir pašvaldība, jo mazāka ir iespēja kvalitatīvi un cilvēkiem pietuvināti īstenot likumā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas. Turklāt Iecavas novads ir viens no tiem, kas atbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā definētajām novadu prasībām (neatbilst 59 novadi).

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce sākotnēji norādījis, ka, veicot teritoriālo reformu, tiks ņemts vērā novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu. Taču VARAM izplatītajā preses relīzē par 2019. gada 14. maijā apstiprināto VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu «Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli» minēts, ka konsultācijas notiks ar pašvaldību deputātiem un tās notiks jaunveidojamo novadu centros. Tas liek domāt, ka Iecavas novada iedzīvotāju viedoklis tomēr netiks uzklausīts.

Tāpat preses relīzē minēts, ka konsultācijas notiks, ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu. Tomēr šāda VARAM nostādne ir pretrunīga, jo hartas 5. pants nosaka, ka «vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts».

Satversmes tiesa ir norādījusi, ka hartas 5. panta tekstā angļu valodā sastādītajā tekstā lietotais jēdziens «local communities» latviešu valodā būtu tulkojams ar vārdkopu «vietējās kopienas», nevis «vietējā vara», kas nozīmē, ka pašvaldības iedzīvotāju kā vietējās kopienas viedoklis tik svarīgā jautājumā, kā novadu apvienošana, ir absolūti nepieciešams. Arī Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nosaka, ka «ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā [..].»

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48. panta otrā daļa nosaka, ka sabiedrībai svarīgos jautājumos iestādei ir pienākums rīkot publisko apspriešanu. Iecavas novada dome uzskata, ka publiskā apspriešana par administratīvi teritoriālo reformu būtu jāveic VARAM, bet pēc pieejamās informācijas un publikācijām var spriest, ka ministrija to nedarīs. Domes ieskatā administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis ir sabiedrībai ļoti svarīgs jautājums, tādēļ arī lēma rīkot publisko apspriešanu.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    05.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m