Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Aizvadīta pirmā no trim «Vasaras skolām» personām ar īpašām vajadzībām

17.06.2019 0

13. jūnijā atpūtas vietā «Labirinti» tika aizvadīts viens no pasākumiem pārrobežu sociālās jomas projektā sociāli neaizsargātām un riska grupām jeb «Vasaras skola» personām ar īpašām vajadzībām.

Aizvadīta pirmā no trim «Vasaras skolām» personām ar īpašām vajadzībām
FOTO: Monta Zaumane

«Iepriekšējais sociālās sfēras projekts tika veltīts cilvēkiem, kuri mitinās institūcijās, turpretim šis ir vērsts uz cilvēkiem, kuri dzīvo mājās,» stāsta Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane. Viens no projekta mērķiem ir sociālā integrācija, kas ir ļoti būtiski vairumam projekta  dalībnieku, kuri ikdienā gandrīz nemaz neiziet no savas komforta zonas - savām mājām -, un šie pasākumi ir veidoti, lai ļautu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iejusties sabiedrībā.

«Vasaras skola» dod iespēju cilvēkiem mācīties, kā integrēties citā, viņiem neierastā vidē. Tiek mācītas arī dažādas prasmes: fiziskās iemaņas un prasmes sportiskajās aktivitātēs, gleznošanas un krāsu izjūtas radošajās nodarbībās, ko nodrošināja biedrība «RaDam». Jāuzteic šīs biedrības pārstāves Ginta Zaumane un Gita Kravala par uzdrīkstēšanos un drosmi radīt iespēju personām ar īpašām vajadzībām piedalīties viņiem tik nozīmīgās aktivitātēs. Neatsverami palīgi visa pasākuma garumā bija pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki, par ko viņiem milzīgs PALDIES!

Tā kā šī projekta mērķauditorija ir sociāli neaktīvi cilvēki, visgrūtāk ir sociālajiem darbiniekiem iemantot gan dalībnieku, gan viņu tuvinieku uzticēšanos un pārliecību, ka sociālie darbinieki spēs par viņiem parūpēties. Līdz ar to jau pirms tam ir jāiegulda liels darbs, lai uz projekta pasākumiem viss būtu kārtībā, atzīst sociālā darbiniece Anda Krūmiņa.

Pasākumā  piedalījās 50 cilvēku - kā dalībnieki, tā arī viņu asistenti. Pasākuma aktivitātes noritēja paralēli vairākās grupās. Katrā grupā tika iedalīti 10 cilvēki, lai ikviens dalībnieks varētu izpausties un lai pietiktu laika arī komunicēt ar pārējiem. Galvenais mērķis - ar dažādām nodarbēm likt dalībniekiem pārkāpt pāri iekšējam diskomfortam. Katram diskomforts ir bijis atšķirīgs: kāds atvērās gleznošanas laikā, citi sportiskajās aktivitātēs.

Piemēram, radošajās darbnīcās dalībniekiem bija jāglezno un jāsasien glezna zariņu rāmītī. Rezultāts bija krāšņs, un, kā sacīja Gita Kravala, «RaDam» pārstāve, atklājušies arī daudzi talanti. Indra, dalībniece no Rundāles, saka, ka viņas mīļākā nodarbe šodien bijusi gleznošana, jo tas ir viņas hobijs. Tikmēr daudzi dalībnieki atzīst, ka pirmo reizi ņēmuši otu rokās un iemēģinājuši gleznošanu, kas bijis liels piedzīvojums. Lietuvas partneri tapušo darbu attēlus plāno publicēt nākamā gada kalendārā.

«Šajā vietā valoda nav noteicošā. Ja citur divi cilvēki nerunātu vienā valodā, komunikācija, iespējams, neveidotos, bet šajos pasākumos dalībnieki ir atraduši kādu citu veidu, kā komunicēt. Pateicoties daudzajām kopīgajām projekta aktivitātēm, šie cilvēki jau cits citu pazīst. Viņi brauc pie mums, un mēs braucam pie viņiem jau kā draugi,» tā I. Bramane.

Pakrojas (Lietuva) pārstāve Renata Žiediene: «Diena bija aktivitātēm piesātināta. Esam ļoti priecīgi un jau nevaram sagaidīt nākamo reizi, kad tiksimies.» Plānā vēl ir divas šādas vasaras skolas - Rundālē un Lietuvā.

Projekts (LLI-344, SocialLife) tiek īstenots laika periodā no 01.05.2018. līdz 30.04.2020. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 2014.-2020. gadam programmas ietvaros. Projekta kopējais finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums (85%) - 124 759,60 EUR; nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 EUR (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Monta Zaumane
Lapas informācija atjaunota:    17.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4