Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Lēmumu par statusa maiņu Iecavas ciemam virzīs vienlaicīgi ar jauno Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu

17.06.2019 0

Iecavas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildi par novada pilsētas statusa piešķiršanu Iecavas ciemam.

Ministrijas ieskatā pašvaldības sniegtais pamatojums atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.1330 “Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” noteiktajam.

Saeima šā gada 21. marta sēdē pieņēma lēmumu uzdot Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām izstrādāt un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniegt Saeimā attiecīgu likumprojektu, proti, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu jaunā redakcijā, kurā tiks noteikts jaunais valsts administratīvi teritoriālais iedalījums un to teritoriālās vienības – pilsētas un pagasti, kā arī ietverts tiesiskais regulējums citiem ar administratīvi teritoriālo reformu saistītiem jautājumiem, kā to nosaka iepriekšminētais Saeimas lēmums.

Lai neradītu iedzīvotājiem un valsts pārvaldei administratīvo slogu, piemēram, jautājumos pie iespējamām izmaiņām adresācijā, datu bāzēs u.tml., ministrija Iecavas novada domes lēmumu par statusa maiņu Iecavas ciemam virzīs vienlaicīgi ar jauno Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu, pie kura izstrādes ministrija ir uzsākusi darbu un plāno to iesniegt saskaņošanā Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augusta beigās.

Kā jau vēstīts iepriekš, Iecavas novada dome pieņēma lēmumu ,,Par novada pilsētas statusa piešķiršanu Iecavas ciemam” 28.05.2019.

Lapas informācija atjaunota:    17.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m