Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Zemgales Plānošanas reģions piedāvā veidot otrā līmeņa pašvaldības

20.06.2019 0

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā Zemgales plānošanas reģions (ZPR) aicina ministrijas attīstīt reģionālā līmeņa pārvaldi, analizējot un pārdalot funkcijas, tā veicinot reģionālo attīstību, valsts decentralizāciju un racionālu līdzekļu izlietojumu.

ZPR uzsver, ka administratīvi teritoriālā reforma nedrīkst kļūt par mehānisku pašvaldību apvienošanu - tam ir jābūt kompleksam pasākumu kopumam, kurā jāparedz visu valstij nepieciešamo funkciju izvērtējums un attīstīšana, izveidojot ilgtspējīgāku valsts pārvaldības un finansēšanas modeli. Īstenojot reformu, ir jāveicina valsts reģionalizācija, sekmējot tās policentrisku attīstību.

Izvērtējot dažādus variantus, ZPR Attīstības padome uzskata, ka būtiski būtu beidzot izveidot otrā līmeņa pašvaldību jeb apriņķu modeli. To iespējams attīstīt uz jau esošo plānošanas reģionu bāzes, nododot tiem vairākas vietējo pašvaldību funkcijas, kas jau šobrīd tiek īstenotas plašāk nekā vienas pašvaldības robežās. Tāpat pārskatāmas būtu vairākas pašvaldību esošās funkcijas, kuras iespējams kopīgot un pārraudzīt apriņķī, tostarp bāriņtiesu pakalpojumi vai civilā aizsardzība.

Tāpat ZPR Attīstības padome redz, ka apriņķu modelī sekmīgi būtu īstenojamas vairākas šobrīd valsts pārziņā esošas funkcijas, piemēram, profesionālās izglītības pārvaldība, primārā un sekundārā veselības aprūpe, reģionālo un vietējo ceļu uzturēšana un attīstība, pasažieru pārvadājumu organizācija, apriņķa telpiskā un attīstības plānošana, uzņēmējdarbības attīstība, kā arī reģionālo finanšu investīciju programmu plānošana un īstenošana.

ZPR ir sagatavojis savu redzējumu par potenciālajām funkcijām, ko tas būtu gatavs uzņemties, un šis saraksts tiks iesniegts atbildīgajām ministrijām.

Jebkura reforma ir izaicinājumu pilna, taču būtiskākais ir šādus procesus virzīt izvērtēti, uzsvaru liekot uz iedzīvotāju iespējām un dzīves līmeņa uzlabošanos. Otrā līmeņa pašvaldība ar deleģētām funkcijām sekmētu līdzsvarotu pakalpojumu un infrastruktūras attīstību, optimāli izmantojot pieejamo finansējumu un veicinot valsts vispusīgu attīstību.

Līdzīga otrā līmeņa pašvaldību sistēma sekmīgi darbojas daudzās valstīs, piemēram, Somijā, kur reģionālā institūcija kalpo kā sadarbības platforma starp tajā esošajām pašvaldībām, vienlaikus no valsts pārņemot un īstenojot vairākas reģionāli nozīmīgas funkcijas, tostarp teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī izglītības pārvaldi.

Pašreizējais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātais reformu modelis paredz būtisku pašvaldību skaita samazināšanu, vienlaikus saglabājot funkciju sadalījumu.

ZPR pārstāv visas Zemgales reģiona pašvaldības, tādēļ ministrijas un citas valsts institūcijas sadarbojas, lai nodrošinātu efektīvu nozaru politikas plānošanu un ieviešanu atbilstoši reģionu specifikai un vajadzībām. Plānošanas reģioni ieņem būtisku lomu dažādu nozaru attīstības koordinēšanā.

Aigars Ieviņš
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
Lapas informācija atjaunota:    20.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m