Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Tirgus funkciju pārņēmusi DzKS

16.08.2019 0

2019. gada 16. augustā, pabeidzot Iecavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas procesu apvienošanas ceļā, no Komercreģistra tika izslēgta SIA ”Iecavas tirgus”. Turpmāk ar šo funkciju nodarbosies SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS).

Iecavas tirgus kā patstāvīgs uzņēmums savu saimniecisko darbību Iecavas novadā uzsāka 1994. gada 6. jūnijā.  Gadu gaitā mainījās uzņēmuma juridiskais statuss (pašvaldības uzņēmums, kapitālsabiedrība u. tml).   

Diemžēl pēdējo gadu SIA “Iecavas tirgus” gada pārskati rādīja, ka uzņēmums darbojas ar zaudējumiem. Kapitālsabiedrības slēguma finanšu pārskatu nācās apstiprināt ar 3003 eiro zaudējumiem.

Pašvaldība, 2018. gada novembrī uzsākot reorganizācijas procesu, secināja, ka tirgus kā atsevišķas komercsabiedrības pastāvēšana Iecavas novadā nav lietderīga un pašvaldībai kā īpašniekam tā ir finansiāli neizdevīga; tirgus darbība varētu būt kā atsevišķs darbības veids DzKS sastāvā vai arī pašvaldībai būtu jāpārdomā ielu tirdzniecības modelis, jo pieprasījums pēc tirgus svētdienās Iecavas novadā joprojām ir, lai gan iedzīvotāju iepirkšanās paradumi 25 gadu laikā ir krietni mainījušies, tirgošanās līderu lomu pārņemot lielveikaliem.

Lai optimizētu pašvaldības kapitālsabiedrību darbību, kas sekmētu pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju un perspektīvā veicinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību, ko nodrošinātu vienota pašvaldības kapitālsabiedrība, 2018. gada 27.  novembrī dome pieņēma lēmumu reorganizēt SIA ”Iecavas tirgus“ un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība’’.

Var teikt, ka loks ir noslēdzis, jo arī tālo 90.gadu sākumā tirgus kā struktūrvienība darbojās tā laika Iecavas namu pārvaldes paspārnē.

Turpmāk jautājumos, kas saistīti ar Iecavas tirgu, lūgums vērsties DzKS ēkā Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā.

Lapas informācija atjaunota:    16.08.2019