Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Zorģos daudz jautājumu par reformu

18.09.2019 0

16. septembrī uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem – domes priekšsēdētāju Aivaru Mačeku, pašvaldības administrācijas izpilddirektoru Mārtiņu Veinbergu un izpilddirektora vietnieku Normundu Vāveru - Zorģu bibliotēkā bija ieradušies 18 iedzīvotāji.

Zorģos daudz jautājumu par reformu
FOTO: Diāna Goldmane

Cīņa turpinās

Zorģenieki bija sagatavojuši virkni jautājumu, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR), piemēram, kas notika 16. septembra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes ārkārtas sēdē; vai Iecavas novada pašvaldība ir veikusi pārrunas ar citām pašvaldībām par iespējamo apvienošanos; kas sniegs pakalpojumus Zorģu iedzīvotājiem, ja Iecavas novadu pievienos Bauskas novadam; kā mainīsies zorģenieku ikdiena un kā pakļautībā būs bibliotēka.

Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks pastāstīja, ka LPS sēdē piedalījās 96 pašvaldību pārstāvji un pēc pamatīgām diskusijām pašvaldību vadītāji nonāca pie līdzīgiem viedokļiem: konsultāciju vietā ar pašvaldībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tikai informē par ministrijas viedokli; netiek sniegtas atbildes, kāpēc jāreformē sekmīgu pašvaldību administratīvās robežas, kā tiks novērsts nomales efekts; nav veikti aprēķini par reformai nepieciešamo budžeta izdevumu pieaugumu; tiek izvērsta ministrijas piedāvātā jaunā dalījuma propaganda, kas pārkāpj labas pārvaldības principus; nav reakcijas uz ierosinājumu sākotnēji izvērtēt apriņķu izveidošanu un no tā izrietošo funkciju un finansējuma pārdali, bet pēc tam precizēt novadu izveides kritērijus; jau pirms reformas, pārkāpjot valdības saistības, tiek apspriesta pašvaldību daļas samazināšana valsts konsolidētajā kopbudžetā.

LPS Dome prasa valdībai veidot darba grupu Ministru prezidenta vadībā, kura pārņemtu un uzņemtos ATR turpināšanu, šajā darba grupā pieaicinot LPS, iesaistot pašvaldību pārstāvjus un pārējās par reformām atbildīgās ministrijas. Otra prasība – konceptuālajā ziņojumā iekļaut risinājumu ar valsts reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma (apriņķu) izveidi, kā tas noteikts Saeimas 2019. gada 21. marta lēmumā. LPS Dome arī prasa Saeimai izteikt neuzticību ministram Jurim Pūcem un pieprasīt viņa demisiju. Par to nobalsojuši 82 no 96 klātesošajiem pašvaldību priekšsēdētājiem, arī Iecavas novada domes priekšsēdētājs.

Uz jautājumiem par dažādu jomu pārvaldīšanu un pakalpojumu nodrošināšanu Zorģu ciema iedzīvotājiem pēc reformas īstenošanas A. Mačeks nevarēja precīzi atbildēt, jo saistībā ar reformu ir daudz neskaidrību, kā arī ir pāragri uzskatīt, ka Iecavas novads būs daļa no Bauskas novada.

Priekšsēdētājs piebilda, ka sarunas par citiem iespējamiem reformas scenārijiem ir bijušas arī ar Vecumnieku un Baldones novadu, taču, lai atrastu labāko, uz faktiem balstītu risinājumu, dome ir pasūtījusi pētījumu «Administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējums uz Iecavas novada attīstību», kas ir jāizstrādā līdz šī gada beigām.

Par drošu un sakoptu vidi

Sanākušie interesējās par iespējām uzlabot drošību uz autoceļa A7 – daudzi autovadītāji pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu un apdzen neatļautās vietās (krustojumos un nepārredzamās vietās), tādejādi apdraudot tos autovadītājus, kas no Zorģiem izbrauc uz šosejas. Lai disciplinētu braucējus un vismaz nedaudz uzlabotu drošību, zorģenieki ierosina uz ceļa izvietot norobežojošos stabiņus. Pašvaldības administrācijas izpilddirektors gan atgādināja, ka šis jautājums ir Latvijas Valsts ceļu kompetencē un pašvaldība var tikai sniegt ierosinājumus.

Tāpat vietējos satrauc garāmbraucēji, kuriem patīk iebraukt Zorģu ciema teritorijā vai apstāties Zorģu autobusu pieturā, nokārtot dabiskās vajadzības krūmos un atstāt tur savus atkritumus. M. Veinbergs piekrīt, ka šāda problēma ir un to varētu vismaz daļēji atrisināt, ja krūmus aiz autobusa pieturas izzāģētu.

Tāpat klātesošie interesējās, kā varētu pielietot telpas virs Zorģu bibliotēkas. Lai pašvaldības nesen iegādātās telpas varētu nodot bibliotēkas pārziņā, ir jābūt skaidrībai par to, kādam mērķim tās ir nepieciešamas, skaidroja A. Mačeks. Priekšsēdētājs iedzīvotājus rosināja rakstīt iesniegumu domei, lai kopīgi varētu vienoties par labāko risinājumu.

Tikšanos sanākušie noslēdza ar aplausiem un laba vēlējumiem. Ja pirms tikšanās ciema iedzīvotājiem bija daudz neskaidrību par reformas gaitu, tad pēc aprunāšanās ar pašvaldības pārstāvjiem prāts kļuva mierīgāks. Iedzīvotāji izprot pārmaiņas, atbalsta domē pieņemtos lēmumus un apzinās, ka dome ir vienīgā, kas var mazos ciemus aizstāvēt.

Nākamā pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem notiks trešdien, 18. septembrī, Ziemeļu bibliotēkā.

Diāna Goldmane
Lapas informācija atjaunota:    18.09.2019
TWITTER
Iecavas novads
27 okt
‼️Covid-19 izplatības dēļ Iecavas novada pašvaldības administrācija apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma… https://t.co/sgNy4n4wAt