Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ar buldozeru pret pašvaldībām

27.09.2019 0

Pēdējā laika notikumi ap un par administratīvi teritoriālo reformu un citiem ar pašvaldībām saistītiem jautājumiem liek secināt, ka varas partijas ir uzņēmušas izvēlēto kursu un pašvaldību viedoklis tām neinteresē. Vēl vairāk - mērķtiecīgi tiek darīts viss, lai mazinātu pašvaldību iespēju kaut ko ietekmēt.

«Pūces buldozeriski virzītajā «reformā» ir skaidri saskatāms mērķis - lēmumu pieņemšanu koncentrēt Rīgā, kaut arī lēmumi attiecas uz visu Latviju. To sauc par centralizāciju. Taču ES atbalsta lēmumu pieņemšanu pēc iespējas tuvāk kopienām, uz kurām šie lēmumi attiecas...,» NRA interneta portālā 24. septembra publikācijā «Kaminskis: Valdību neinteresē iedzīvotāju viedoklis» raksta žurnāliste Elita Veidemane.

Administratīvi teritoriālā reforma

Neraugoties uz Latvijas Pašvaldību savienības un vairāku pašvaldību izteiktajiem iebildumiem, valdība 17. septembrī atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konceptuālo ziņojumu, kurā piedāvāts līdzšinējo 119 vietvaru vietā izveidot 36 pašvaldības, un ļāva ministrijai turpināt nepieciešamos darbus administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Ministrijai uzdots sagatavot un līdz šī gada 21. novembrim valdībā iesniegt likumprojektu par administratīvi teritoriālo iedalījumu. Saskaņā ar Saeimas lēmumu likumprojekts izskatīšanai parlamentā jāiesniedz līdz 1. decembrim.

Iecavas novada pašvaldību Ministru kabineta sēdē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, kurš savā uzrunā minēja iemeslus, kāpēc pašvaldība, ņemot vērā arī iedzīvotāju viedokli, nepiekrīt Iecavas novada iekļaušanai jaunveidojamā Bauskas novada sastāvā. Mačeks aicināja VARAM saglabāt Iecavas novadu kā patstāvīgu administratīvi teritoriālo vienību ar administratīvo centru – Iecavas pilsētu. Domes priekšsēdētājs rosināja VARAM uzklausīt novadu iedzīvotāju viedokli un vadīt reformu demokrātiskā un uz kopīga mērķa sasniegšanu vērstā veidā, kā to aicina arī Eiropas Komisijas vadlīnijas administratīvo reformu veikšanā.

Jāpiebilst, ka ne LPS, ne Iecavas novada pašvaldība nav pret reformu, bet pret veidu, kā tā tiek steigā virzīta uz priekšu, necenšoties sadarbībā ar pašām pašvaldībām rast pēc iespējas labāku risinājumu iedzīvotājiem un valsts attīstībai. «Tas būtu loģiski, ja mēs visi kopā gribētu sasniegt labākus rezultātus šajā reformā,» teic Kaminskis.

Jau 31. jūlijā Iecavas novada pašvaldība nosūtīja VARAM vēstuli, kurā pausta vēlme saglabāt Iecavas novadu kā patstāvīgu administratīvi teritoriālo vienību un iekļaut to Rīgas plānošanas reģiona areālā. Tika piedāvāts arī alternatīvs variants Iecavas novadu apvienot ar Baldones novadu, Vecumnieku pagastu un Olaines novada daļu, kura šobrīd ir ģeogrāfiski nošķirta no pārējā Olaines novada un atrodas blakus Iecavas novadam. Šādas apvienošanas gadījumā starp teritorijām tiktu nodrošinātas labas funkcionālās un vēsturiskās saites, veidojot ģeogrāfiski vienotu teritoriju, kā arī iedzīvotāju skaits teritorijā sasniegtu 15 tūkstošus.

Diemžēl šie ieteikumi, veicot precizējumus administratīvi teritoriālā iedalījuma modelī, nav ņemti vērā. 20. septembrī pašvaldībā saņemta formāla VARAM vēstule, kurā pausts, ka ministrija un Ministru kabinets var piedāvāt tikai iespējamos risinājumus, bet gala lēmums par administratīvi teritoriālo reformu – gan par izvirzītajiem kritērijiem, gan teritoriālo strukturējumu – ir Saeimas kompetencē, kura izvērtēs visus argumentus par labu vienam vai otram variantam arī Iecavas novada gadījumā.

Brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem

Pašlaik sākumskolas skolēnu brīvpusdienas visās skolās dotē Izglītības un zinātnes ministrija, bet pašvaldības savu iespēju robežās tās nodrošina arī citu klašu skolēniem. Šovasar, meklējot iespējas, kur varētu ietaupīt, izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP) panākusi, ka no 2020. gada 1. janvāra brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem būs jānodrošina gan valstij, gan pašvaldībām. Taču valsts finansējuma daļa faktiski ir izņemta no dotācijas pašvaldībām, to samazinot, un novirzīta IZM budžetā.

Lai nodrošinātu brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem, Iecavas novada pašvaldībai gadā papildus būs nepieciešami aptuveni 100 tūkstoši eiro. Līdz šim vietvara nodrošināja brīvpusdienas 5.-9. klašu skolēniem un 5-6 gadīgiem pirmskolu audzēkņiem, gadā šim mērķim tērējot 97 028 eiro.

Papildu līdzekļi valsts budžetā uz pašvaldību rēķina

Jau iepriekšminētajā publikācijā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis norāda: «Tagad pilnā sparā notiek «fiskālās telpas palielināšanas» pasākumi, kurus 2/3 paredzēts veikt uz pašvaldību rēķina. Valdībā ir protokollēmuma projekts, kurā paredzēts, ka pašvaldību budžetam 2020. gadā kopumā tiks negatīva fiskālā ietekme 128,5 miljonu eiro apmērā, proti, Latvijas pašvaldību budžetu kopumā samazinās par 80,7 miljoniem eiro (pašvaldībām papildus atņems 9,8 miljonus eiro, ko atdos Izglītības un zinātnes ministrijai, ar ko tā daļēji finansēs bērnu brīvpusdienas - it kā no valsts puses...), Rīgas pilsētas budžetu - par 38 miljoniem eiro. Turklāt izņemt līdzekļus no pašvaldību budžeta paredzēts arī 2021. un 2022. gadā - laikā, kad plānots īstenot jaunu nodokļu reformu, kurā akcents tiks likts uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas ir galvenais pašvaldību ienākuma avots. Tas ir nepieņemami - palielināt fiskālo telpu uz pašvaldību rēķina. Neviens no pieminētajiem «pasākumiem» - pretēji likumam Par pašvaldībām - netika pārrunāts vai saskaņots ar pašvaldībām. Turklāt nākamgad pašvaldībām paredzēts paaugstināt izdevumus vairākās jomās: pirmsskolas pedagogu darba algas paaugstināšanai, līdzfinansējuma nodrošināšanai neattiecināmajām izmaksām ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošanai utt. Tiks samazināti arī pašvaldību ienākumi no azartspēļu biznesa. Pašvaldībām draud arī dabas resursu nodokļa samazinājums.»

Valdībā plānots, ka jau 2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā «Grozījumi dabas resursu nodokļa likumā». Tie paredz mainīt nodokļa maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā, palielinot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo ieņēmumu daļu: atkritumu apglabāšana (no 40% uz 100%), oglekļa dioksīda (CO2) emisijas (no 60% uz 100%) un dabas resursu ieguve vai izmantošana un vides piesārņošana (no 40% uz 60% arī objektiem, kam nav paaugstināta DRN likme).

Iecavas novada pašvaldība neatbalsta šo VARAM sagatavoto likumprojektu. Pēc pašreizējiem aprēķiniem, ieviešot šīs izmaiņas, Iecavas novada pašvaldības ieņēmumi speciālajā budžetā 2020. gadā samazināsies par aptuveni 60 tūkstošiem eiro, skaidro Aivars Mačeks. Pašvaldība uzskata, ka, samazinoties speciālā budžeta ieņēmumiem, cietēji būs pašvaldību iedzīvotāji. Iecavas pašvaldība finansējumu no dabas resursu nodokļa izmanto, lai izbūvētu un remontētu sadzīves un lietus kanalizācijas sistēmas; izbūvētu jaunas attīrīšanas iekārtas; koptu vecos un bojātos kokus; nodrošinātu atkritumu savākšanu un transportēšanu no publiskām vietām; veiktu upju sanesumu tīrīšanu.

Iecavas novada pašvaldības teritorijā ir divas koģenerācijas rūpnīcas, vairākas katlu mājas, dolomīta karjers, daļēji slēgts atkritumu poligons «Grantiņi», trīs bijušās padomju armijas karabāzes ar degradētu vidi un vairāk nekā 35 uzņēmumi, kas rada piesārņojumu, troksni, smakas. No dabas resursu nodokļa novada iedzīvotājiem kaut daļēji tiek kompensētas šīs neērtības.

Ierobežos iespēju informēt iedzīvotājus

19. septembrī Saeimas deputāti konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem». Likumprojekts paredz, ka pašvaldībām līdz 2019. gada 31.decembrim būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Savukārt, ja minētajā termiņā paziņojums par izslēgšanu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu reģistra valsts notāram šādi masu informācijas līdzekļi no reģistra būs jāizslēdz līdz 2020. gada 31.decembrim. Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.

Reaģējot uz gaidāmajām izmaiņām, Iecavas novada pašvaldībā ir sasaukta redkolēģijas sēde, kas sagatavos priekšlikumus domei, kā organizēt savu informācijas kanālu, tostarp laikraksta «Iecavas Ziņas», darbu, lai arī turpmāk novada iedzīvotājiem sniegtu patiesu, nepastarpinātu informāciju.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    27.09.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m