Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Turpinās projekts sociāli neaizsargāto cilvēku integrācijai

10.10.2019 0

Joprojām realizējam Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 divu gadu perioda projektu «Sociālā partnerība - sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija kopienas dzīvē». Projektā iesaistītas trīs pašvaldības - Iecava, Rundāle un Pakroja (Lietuva).

 

Daudzfunkcionālie pakalpojumi, masāža un fizioterapija

No šī gada aprīļa vienu reizi nedēļā bērniem ar īpašām vajadzībām ir iespēja apmeklēt daudzfunkcionālo kabinetu jeb sensoro istabu Iecavas veselības centrā. Tā ir telpa, kur vairāku maņu stimulācija tiek izmantota kā mācību līdzeklis vai atpūtas aktivitātes, lai uzlabotu bērnu smadzeņu darbību un bagātinātu viņu dzīvi. Speciālistu klātbūtnē bērni mācās attīstīt savas sajūtas, mācās uztveres un maņu reakciju un harmoniju, mācās mazināt hiperaktivitāti un likt aktivitāti citās nodarbēs. Projekta ietvaros plānots, ka šo pakalpojumu saņems 30 bērni.

Daudzi iecavnieki izmantojuši masāžas un fizioterapijas pakalpojumu. Fizoterapijas pakalpojums projektā paredzēts vēl līdz nākamā gada aprīlim, bet masāžas pakalpojuma limits drīz būs izsmelts.

22. augustā visi sadarbības partneri devās uz Sviteni, kur tika rīkota Vasaras rehabilitācijas nometne klientiem ar īpašām vajadzībām. Šādas tikšanās un nodarbības mūsu klientiem patīk vislabāk. Var apgūt jaunas iemaņas, piemēram, izšūšanu, bet šķiet, ka visvairāk aizrauj kopīgs deju solis un kopā būšana.

Arī sociālie darbinieki turpina izglītoties

«Galvenais, kas cilvēkam jāapgūst, ir māka pārslēgties no vienas darbības uz citu. Kad viena lieta pabeigta, jāprot pagriezties pret nākamo un neturpināt dzīvot iepriekšējā vai kaut kur pa vidu. Tā cilvēks nodrošina to, ka viņš nav ievainojams,» šādus vārdus savā mājaslapā lasītājiem velta izaugsmes treneris Andžejs Reiters.

Šis dzīvesgudrais cilvēks projekta ietvaros 19. septembrī sociālajiem darbiniekiem vadīja semināru «Miera māksla». Dalībnieki saņēma informāciju par darbinieka emocionālo līdzsvarotību sociālajā darbā, kā arī vairoja izpratni par cilvēku emocionālo veselību, līdzsvaru.

Dalībnieki apguva daudz un dažādus vingrinājumus, kurus būtu nepieciešams izpildīt katru dienu, lai atslogotu savu prātu un ķermeni stresa situācijās, lai stiprinātu savu gribasspēku un noturību. Lai cilvēks būtu gandarīts par sevi un apkārtējie par viņu, ir jāiegulda sevī darbs. Tikai tā veidojas stipri cilvēki.

Seminārā darbinieki apguva metodes ātrai emocionālā līdzsvara atjaunošanai, kas ir nozīmīgi, ikdienā strādājot ar cilvēkiem. Nākamajā dienā projekta dalībniekiem bija iespēja apgūt pieredzi un iepazīsties ar vairākiem sociālajiem pakalpojumiem Jelgavā. Viens no tiem bija Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, apskatījām grupu dzīvokļus. Tajos mīt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām pašlaik ir grūtības dzīvot patstāvgi. Tas nozīmē, ka cilvēks ir nodrošināts ar mājokli, pats mācās par sevi pastāvēt (gatavot ēst, gludināt veļu, apkopt sevi un savu apkārtni, iztikt ar līdzekļiem, kas viņam ir).

Savukārt Dienas aprūpes centrs «Harmony» sniedz sociālo aprūpi, brīvā laika pavadīšanas iespējas, dzīves prasmju attīstību, neatkarības veicināšanu. Tas cilvēkiem dod iespēju komunicēt, atrasties citā vidē, katru dienu nodarboties ar kādu citu darbiņu, justies nozīmīgam un nebūt vientuļam. Dienas centrā speciālisti var nodrošināt šiem cilvēkiem individuālu pieeju.

Šis ir pakalpojums, kuru plānojam nākotnē attīstīt arī Iecavā. Tas būtu darbs ar personām ar īpašām vajadzībām. Cilvēkiem, kuri nedaudz atšķiras no pārējiem, būtu iespēja atrasties dažādās vidēs, justies sabiedrības neatstumtiem, ikdienā mācīties un nodarboties ar sev tīkamām lietām. Savukārt tuviniekiem būtu iespēja strādāt, tādējādi neizkrist no darba tirgus. Savā ziņā tas būtu darbs ar sabiedrību, mums visiem mācīties, ka cilvēki ir atšķirīgi ar savām vajadzībām, ar domāšanu, tā būtu mācīšanās pieņemt citam citu.

Jelgavā, līdzīgi kā pie mums, tiek veikts arī sociālais darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, skolu kavētājiem, jauniešiem līdz 24 gadu vecumam pēc ārpusģimenes aprūpes, tiek veidotas izglītības un atbalsta grupas pakalpojumi, ģimenes asistenta pakalpojumi.

1. oktobris ir zināms kā Starptautiskā senioru diena

Šajā dienā mūsu seniori projekta ietvaros bija aicināti atzīmēt viņiem nozīmīgos svētkus Lietuvā. Pakrojas kultūras centrā par godu senioriem tika rīkots koncerts, kurā piedalījās seniori arī no Lietuvas un Latvijas. Iecavnieku jau atpazīstamās «Kamenes» iepazīstināja publiku ar saviem vieglajiem deju soļiem dažādu dziesmu izpildījumā. Jāuzteic dalībnieces par skaistajiem tērpiem un iznesīgo stāju. Arī 4. oktobra pēcpusdienā Iecavas kultūras namā bija iespēja vērot senioru uzstāšanos īpašā šim notikumam veltītā pasākumā, kurš bija plaši apmeklēts un izvērtās ļoti jauks un sirsnīgs.

Pārdomājot projektā paveiktos darbus un īstenotos pasākumus, ir liels gandarījums un nedaudz žēl, ka tik ātri aizskrien laiks. Neskatoties uz lielo papildu darba slodzi, nedaudz skumdina apziņa, ka projekts un tā daudzveidīgās aktivitātes reiz beigsies. Bet, kā zināms, katras beigas ir kaut kā jauna sākums, un mums katram ir iespēja investēt sevi citā radošā procesā.

Projekts turpināsies līdz 2020. gada aprīlim, un vēl ir plānotas vairākas aktivitātes projekta mērķa grupai.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā:
* ERAF finansējums  (85%)  - 124 759,60 EUR;
* nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 EUR (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Sigma Strautmale
Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    10.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4