Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Parakstīta vienošanās par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Dienas aprūpes centra izveidei

20.02.2020 0

Februāra sākumā Iecavas novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar SIA «REM PRO» par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkas pārbūvei Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru. Līguma summa 32 133,00 eiro bez PVN.

Līgums noslēgts Eiropas Savienības fonda līdzfinansētā projekta «Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā» (Nr.9.3.1.1/18/I/023) ietvaros. Projekta gaitā plānots izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru Iecavas novadā - Dienas aprūpes centru sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbilstoši līguma nosacījumiem, ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde veicama 11 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Projektu kopumā plānots īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 666 650 eiro, tajā skaitā: ERAF finansējums 297 500,00 eiro, valsts budžeta finansējums 10 500,00 eiro un pašvaldības finansējums 358 560,00 eiro.

Ineta Bramane
Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    20.02.2020
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4