Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Uzsākta kanalizācijas pieslēgumu projektēšana, lai nodrošinātu privātīpašumu pieslēgšanu

16.03.2020 0

Martā un aprīlī norisināsies projektēšanas darbi Zemgales ielā (posmā no Zemgales ielas 1 līdz Zemgales un Tirgus ielas krustojumam), Dārza ielā un Klusajā ielā.

Uzsākta kanalizācijas pieslēgumu projektēšana, lai nodrošinātu privātīpašumu pieslēgšanu

Lai uzlabotu un attīstītu Iecavas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/016 (turpmāk tekstā - Projekts), kura realizācijas laiks - no 2018. līdz 2021.gada oktobrim.

Projekta ietvaros līdzfinansējums paredzēts izbūves darbiem pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas, kā arī pievadu būvniecībai līdz privātīpašumu robežām.

Projekts nodrošinās privātmāju īpašniekiem iespēju pieslēgt savu īpašumu Iecavas ciema centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Minētajos posmos izdevumi par privātīpašuma pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas jāsedz privātīpašumu īpašniekiem no saviem līdzekļiem. Izdevumos ietilpst kanalizācijas pievada izbūve pa privātīpašuma teritoriju no pieslēguma vietas līdz komunikācijām, tajā skaitā projektēšanas darbi un uzmērījumi ar reģistrāciju Mērniecības datu centrā.

Par izdevumiem privātīpašumu pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam īpašniekiem tiks nodrošināta iespēja veikt samaksu pa daļām ilgākā laika periodā, noslēdzot vienošanos ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība».

Savu īpašumu robežās iedzīvotāji var veikt kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvi saviem spēkiem vai pieaicināt kvalificētus speciālistus. Obligāta prasība – izbūvēto tīklu uzmērīšana un reģistrācija Mērniecības datu centrā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu, mob.tālr. 29293932.

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izmantot sniegto iespēju pieslēgt savu īpašumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, atļaut speciālistiem apsekot teritoriju savā īpašumā un fotografēt. Tāpat lūdzam parūpēties, lai jūsu suņi neapdraud SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Būvuzņēmēju apvienība» darbiniekus.

Vienlaikus atgādinām, ka pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai notiek saskaņā ar Iecavas novada domes 2017. gada 8. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā».

Juris Jundulis
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklis
Lapas informācija atjaunota:    06.05.2020
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4