Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Veidosim drošāku vidi

05.06.2020 0

Maija beigās ir parakstīts partnerības līgums par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-506 «Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats» īstenošanu.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet kā partneri projektā ir iesaistījušās Iecavas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā arī Pakrojas rajona pašvaldība un Jonišķu Saules sākumskola Lietuvā.

Projekts uzlabos skolēnu zināšanas par dažādiem drošas vides aspektiem: drošu interneta izmantošanu un dalību satiksmē, konfliktsituāciju risināšanu un vardarbības mazināšanu vienaudžu starpā.

Iecavas pašvaldībā plānots izvietot 32 videokameras izglītības iestāžu tiešā tuvumā un galvenajos skolēnu pārvietošanās maršrutos, trīs braukšanas ātruma kontroles ierīces; iegādāsimies arī daudzveidīgu aprīkojumu veloprasmju apguvei interešu izglītības pulciņam. Tāpat plānots rīkot vienas dienas orientēšanās sacensības skolēniem gan Iecavā, gan pārējo partneru pašvaldībās.

Līdztekus tam notiks vairāki mācību cikli izglītības jomas speciālistiem, pieredzes apmaiņas semināri, mācību semināri par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā, kā arī praktiski treniņi, izmantojot drāmas metodi, lai  mazinātu vardarbību vienaudžu starpā.

Projektu plānots īstenot līdz 30.04.2022.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 94 814,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 80 592,57 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 384 697,86 EUR.

Ineta Bramane
novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    15.07.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV