Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

30.06.2020 0

30. jūnijā notika kārtējā domes sēde. Darba kārtībā bija 24 jautājumi, attaisnojoša iemesla dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, kā ierasts, deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā, notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem.

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas vadītājs Gundars Dzenis prezentēja kopsavilkumu par nodaļas pirmajā darbības gadā paveikto un pastāstīja par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 1. līdz 24. jūnijam. Kopumā bijuši 135 izsaukumi, visbiežāk tādi, kas saistīti ar konfliktiem, trokšņošanu un personām stiprā alkohola reibumā. Svētku laiks, pārsteidzoši, esot bijis mierīgs.

Uz sēdi bija uzaicināts arī SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) valdes loceklis Juris Jundulis, kurš pastāstīja par aktualitātēm DzKS darbā. Tiek veikta esošo DzKS klientu datu analīze, risināta problēma ar ūdens zudumiem, pakāpeniski uzstādot un mainot ūdens skaitītājus īpašumos, kur līdz šim tas nebija izdarīts. Lai vismaz nedaudz atrisinātu problēmu ar atkritumu šķirošanu novadā, tuvāko 3-4 mēnešu laikā Iecavā tiks ierīkots atkritumu šķirošanas laukums.

Izmaiņas izglītības jomā

Dome lēma pārtraukt vispārējās pirmsskolas izglītības programmas realizāciju Zālītes speciālajā pamatskolā. Lēmums pamatojams ar to, ka saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma grozījumiem, kuri stāsies spēkā šī gada 1. septembrī, Zālītes speciālā pamatskola vairs nedrīkstēs realizēt minēto izglītības programmu.

Atceļ lēmumu

Deputāti atcēla šī gada 26. maijā pieņemto lēmumu par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma «Ailes» zemes vienībai un darba uzdevuma apstiprināšanu, jo zemes īpašnieki pašvaldību informēja par to, ka detālplānojuma izstrāde tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Mērķis bija izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri - derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi aptuveni 9,94 ha teritorijā.

Apstiprina dokumentus

Dome apstiprināja:

  • Iecavas kultūras nama nolikumu jaunā redakcijā. Iepriekšējais nolikums nebija aktualizēts kopš 2006. gada un vairs neatbilda pašlaik spēkā esošajai dokumentu noformēšanas kārtībai;
  • Zālītes speciālās pamatskolas attīstības plānu no 2020./2021. līdz 2022./2023. mācību gadam;
  • Iecavas novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam Uzraudzības ziņojumu par 2019. gadu;
  • Iecavas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu;
  • noteikumus «Noteikumi par pašvaldības atbalstu ar kultūru saistītu radošu darbību veicināšanai Iecavas novadā». To mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas kultūras pieejamību Iecavas novadā un atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas. Atbalsts izpaudīsies kā līdzfinansējuma piešķiršana, materiālo resursu nodrošināšana un informatīvais atbalsts.

 

Piešķir Goda rakstu

Deputāti lēma piešķirt Iecavas novada domes Goda rakstu un naudas balvu:

  • bijušajai Ziemeļu bibliotēkas vadītājai Dzintrai Maračkovskai - par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību Iecavas novada sabiedriskās un kultūras dzīves dažādošanā;
  • Iecavas Jauniešu centra vadītājai Ilzei Skapstai - par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada jaunatnes politikas veidošanā, jaunatnes izglītošanā un novada tēla popularizēšanu.

 

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties sadaļā «Pašvaldība>Domes sēdes».

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    30.06.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn