Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Aicina sakārtot piederīgo atdusas vietas

31.07.2020 0

Iecavas novadā jau šoruden plānots uzsākt 10 kapsētu digitalizāciju. Elektroniskā formātā tiks apkopoti dati par Baložu, Jaunkalniņu, Jaundedžu, Kraukļu, Pleču, Rumbu, Sila, Smedes, Stīveru un Upuru kapiem.

Digitalizācijas gaitā plānots savākt datus un fotografēt ikvienu kapu kopiņu, lai pēc tam šo informāciju publiskotu kapsētu informācijas sistēmā internetā. Lai tiktu iemūžinātas pēc iespējas sakoptākas kapu kopiņas un nerastos nepatīkami pārsteigumi, iedzīvotāji ir aicināti sakārtot piederīgo atdusas vietas.

Novada kapsētu digitalizācija būs iespējama, pateicoties Iecavas novada pašvaldības dalībai Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā «Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (Digital Cemetery LLI-437).

Projekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras, kas saistītas ar apbedīšanas atļauju izdošanu.

Projekta ietvaros Iecavas novadā:

  • digitalizēs 10 kapsētas - radīs digitālās datubāzes un kapsētu kartes, apmācīs speciālistus;
  • ierīkos žogu ap lielāko novada kapsētu - Sila kapiem;
  • iegādāsies GPS ierīci;
  • organizēs speciālistu pieredzes apmaiņas braucienus pie partneru pašvaldībām,
  • rīkos informatīvas kampaņas iedzīvotājiem.

Projekta partneri ir Biržu rajona pašvaldība Lietuvā, Iecavas, Rundāles un Neretas pašvaldības Latvijā. 9. jūlijā Biržos iesaistīto pašvaldību pārstāvji parakstīja līgumu par projekta īstenošanu, savukārt 24. jūlijā Iecavas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu «Iecavas novada kapu digitalizācija, sistēmas uzturēšana un apkalpošana». 

Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    31.07.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV