Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Turpinās ūdenssaimniecības projekta realizācija

30.09.2020 0

Lai uzlabotu un attīstītu Iecavas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/016, kura realizācijas laiks - no 2018. līdz 2021 .gada oktobrim.

Šobrīd divos projekta posmos – 1. posms (Iecavas centra rajons) un 4. posms (teritorijas aiz Baldones ielas (Rūpniecības ielas rajons) - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli nodoti ekspluatācijā.

2. posmā (Dzirnavu, Raiņa, Zemgales iela) – izbūvēti 1960 m (60%) no 3244 m plānotajiem kanalizācijas tīkliem, spiedvads – 284 m (100%), viena kanalizācijas sūkņu stacija, veikta asfalta seguma atjaunošana 3574 m2 apjomā. Kā arī izbūvēts ūdensapgādes tīkls – 1341 m (48%) no plānotajiem 2790 m.

3. posmā Baldones iela un privātie kvartāli (Bērzu, Lauku, Pūpolu, Pļavu iela) būvdarbi pabeigti, norisinās labiekārtošanas darbi un uzsākta dokumentu noformēšana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

5.posmā (pārupe) – būvdarbi pabeigti, norisinās labiekārtošanas darbi, tuvākajā laikā tiks uzsākta būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
valdes loceklis J. Jundulis

Lapas informācija atjaunota:    02.10.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV